Wiadomości z Zabrza

PSG odpowiada na zarzuty MZDiII w Zabrzu. Jak twierdzą, prace były legalne

  • Dodano: 2021-08-30 13:45

Polska Grupa Gazownictwa odpowiada na zarzuty Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Jak twierdzą, prace były legalne i przeprowadzone w sposób zachowujący wysokie standardy bezpieczeństwa.

Awaria sieci gazowej na ulicy Wolności

W piątek 20 sierpnia Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu powiadomił na swoim profilu na Facebooku o wszczętym postępowaniu w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia przy ulicy Wolności 188-196 przez Polską Spółkę Gazownictwa. Według nich PSG nie przestrzega obowiązujących przepisów i nie uzyskała zgody na przeprowadzenie tak obszernych prac.

– Gazownicy zgłosili usunięcie awarii, która (uwaga!) ma kilkaset metrów. Zakres ich robót znacznie wykracza poza obmiar objęty zgłoszeniem awarii – czytamy w komunikacie MZDiII w Zabrzu. – Roboty są prowadzone w sposób niewłaściwy bez nadzoru kierownika budowy, nie ma zatwierdzonej organizacji ruchu, została zerwana instalacja sterująca sygnalizacją świetlną.

Odpowiedź Polskiej Spółki Gazownictwa

PSG przekazuje, że wszystkie formalności zostały spełnione i przeprowadzane prace były zgodne z prawem.

– Prace wykonywane na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i przy udziale pracowników spółki w pasie drogowym ul. Wolności w Zabrzu miały na celu zabezpieczenie oraz usunięcie awarii na sieci gazowej. Istniejący gazociąg przebiega w jezdni ok. 3 m od krawężnika, co stanowiło istotne utrudnienie w usunięciu awarii mogącej stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo – przekazuje PSG.

Jak informuje PSG, 16 sierpnia złożyli drogą elektroniczną w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu odpowiedni wniosek, w celu awaryjnego zajęcia pasa drogowego drogi publicznej. Początkowe prace zakładały wymianę uszkodzonego fragmentu sieci gazowej przy zastosowaniu bezwykopowych technik przewiertowych, jednak okazały się niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na bezpieczeństwo.

– Wniosek wskazywał konieczność zajęcia pasa drogowego na powierzchni 16 m2 na potrzeby wykonania wyłącznie dwóch komór przewiertowych. Po przeprowadzeniu oględzin miejsca usuwania awarii - z uwagi na obserwowane wysokie stężenie gazu na długości kilkudziesięciu metrów (największe w obrębie przystanku komunikacji autobusowej i wejścia do lokalu gastronomicznego) oraz potencjalną możliwość migracji gazu do kanalizacji teletechnicznej - nie zdecydowano się na wykonanie przewiertu. Prace prowadzone w ten sposób mogłyby mieć istotny wpływ na powstanie realnego ryzyka niekontrolowanego wypływu gazu – przekazuje PSG.

Z uwagi na bezpieczeństwo, Służby Gazowni w Rudzie Śląskiej zrezygnowały z użycia maszyn przewiertowych i postanowiono przeprowadzić prace w technologii wykopu otwartego.

– Po podjęciu decyzji o zmianie technologii robót i powzięciu informacji, że koniecznym stanie się zajęcie większej powierzchni pasa drogowego, jeszcze przed przystąpieniem do wykonania robót, PSG powiadomiła o tym fakcie zarządcę drogi, przesyłając pismo wyjaśniające oraz skorygowany wniosek dot. zajęcia pasa drogowego – przekazuje PSG.

Jak twierdzi Polska Spółka Gazownictwa, spełnili oni wszelkie formalności i przeprowadzane przez nich prace były legalne. 

– Zważywszy na lokalizację istniejącego gazociągu zastosowana metoda pozwoliła na wyłączenie uszkodzonego odcinka, zachowując wysokie standardy bezpieczeństwa obsługi sieci gazowej – przekazuje PSG.

MZDiII w Zabrzu zarzucał też PSG, że roboty były prowadzone bez nadzoru kierownika budowy, a organizacja ruchu nie została zatwierdzona.

– Pas ruchu wygrodzono na całej długości prowadzenia prac w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy dla odbywającego się ruchu oraz umieszczono znaki informujące o prowadzonych robotach w pasie drogowym – został wyłączony jeden pas jezdni. PSG powiadomiła ponadto w dniu 16 sierpnia br. Zarząd Transportu Metropolitalnego o konieczności zmiany lokalizacji przystanku komunikacji autobusowej – przekazuje PSG. – Prowadzone prace wykonywane były przez personel posiadający stosowne kwalifikacje i wymagane uprawnienia. W dniu rozpoczęcia prac uzgodniono również drogą telefoniczną określone przez MZDII w Zabrzu warunki odtworzenia nawierzchni jezdni  – dodają

Rozmowy PSG i MZDiII

W zeszły poniedziałek odbyło się spotkanie PSG i MZDiII, podczas którego mieli wyjaśnić zaistniałą sytuację.

– W celu wyjaśnienia opisywanej sprawy, 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami MZDII w Zabrzu, w wyniku którego doprecyzowano sposób komunikacji w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji awaryjnych w przyszłości – przekazuje PSG

– Jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracujemy dobre i co ważne, zgodne z prawem rozwiązanie – przekazuje MZDiII w Zabrzu.

Jak informuje PSG, zakończył się już prace związane z poddaniem wymienionego odcinka sieci próbie szczelności, przełączeniem go i odcięciem starego przewodu. Mamy nadzieję, że poniedziałkowe spotkanie przyniosło rezultaty i prace zostaną dokończone bez dalszych nieporozumień.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Jozin

    Mocna firma to miasto zdusi a zwykły kowalski nich płaci ;)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również