Ważne adresy i telefony Zabrze

Telefony alarmowe  
Pogotowie ratunkowe 999
32 271 19 13
Straż pożarna

998
32 376 09 90

Policja 997
32 277 92 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 231 34 33
Pogotowie ciepłownicze 993
32 788 03 61
Pogotowie energetyczne 991
32 303 09 91
Pogotowie wod.-kan. 994
32 275 52 55
Straż Miejska 986
32 271 80 52

 

Instytucje  
UM - Urząd Miasta 32 373 33 00
US - Urząd Skarbowy 32 277 76 00
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 271 02 16
PUP - Powiatowy Urząd Pracy 32 277 90 00
MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 32 277 78 00
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32 277 86 66
Sąd Rejonowy 32 375 57 05
Prokuratura Rejonowa 32 271 32 91
Kuratorium oświaty 32 231 29 41