Miasta partnerskie

Poniżej prezentujemy opisy miast partnerskich Zabrza.

Seclin

Seclin leży w okręgu Nord Pas-de-Calais we Francji. Miasto to na 1742 hektarach zamieszkuje 12 325 mieszkańców. Zajmuje uprzywilejowaną pozycję geograficzną, gdyż położone jest ono w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych takich jak: kolej SNCF, autostrada A1 i lotnisko w Lille - Lesquin. Stąd też miasto nazywane jest często południowymi drzwiami Lille. Zespół miejski Lille liczy 1 143 125 mieszkańców i jest to jedna z największych aglomeracji miejskich we Francji.

Seclin posiada swoją specjalną strefę ekonomiczną. Została ona utworzona w 1970 r. i stanowi najważniejsze pole działalności ekonomicznej regionu. Znajduje się tam 170 firm różnej wielkości, które koncentrują się na różnych rodzajach działalności ekonomicznej. Można znaleźć tam firmy specjalizujące się w inżynierii informatycznej, obróbce materiałów, dystrybucji, handlu, transporcie i wiele innych. Różnorodność strefy stanowi jej siłę i gwarantuje jej długowieczność. Do najważniejszych przedsiębiorstw należą: Dassault – przemysł lotniczy, Daewoo, Phillippe Auto Service, Euro Mobil, Transport Mazet, SEDEA, ATOS. Podobnie jak na Śląsku, w regionie Nord Pas-de-Calais także trwa restrukturyzacja przemysłu górniczego.

Do najważniejszych zabytków Seclin zalicza się Kolegiata St Piat z XIII wieku. Boczne kapliczki pozwalały zakonnikom wchodzić przez nie do kolegiaty. Krypta usytuowana pod chórem jest prawdopodobnie jeszcze starsza i mieści się w niej grób świętego Piat. Szpital Marguerite de Flandre w Seclin jest zabytkiem renesansu flamandzkiego z XVII wieku z pewnymi częściami jeszcze starszymi. Historia mówi, że w roku 1246 hrabina Marguerite de Flandre podarowała swoje posiadłości Seclin aby utworzyć w nich miejsce dla chorych i ubogich. Przez kolejne lata sukcesywnie dodawała do nich okoliczne ziemie i przyznawała renty. Dawniej zwany jako Hospice Notre - Dame szpital przeżył wiele łupieży, grabieży, wojen i pożarów.

W dużej części został on zrekonstruowany, odbudowany w XIV w. i powiększony w XV w. Prace konserwacyjne frontu szpitala zostały przeprowadzone w XVIII i XIX w. Ważnym obiektem historycznym jest także Fort zbudowany w 1870 r. Obecnie mieści się w nim muzeum oraz stajnia koni, gdyż postanowiono nie tylko upamiętniać historię ale także stworzyć klimat dawnych czasów. W 1988 r. działalność rozpoczęła biblioteka miejska. Mieści się ona w starym budynku zakładu kąpielowego i proponuje około 33 000 pozycji książkowych i innych (płyty, CD itp.).

Umowa o współpracy Zabrza i Seclin podpisana została w 1987 roku. Początkowo współpraca z tym miastem ograniczała się tylko do spotkań na niwie sportowej. W dalszym ciągu młodzież zabrzańska uczestniczy w turniejach piłkarskich w Seclin, a młodzież francuska bierze udział w halowych turniejach o Puchar Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu. Z czasem współpraca ta została poszerzona o wzajemne prezentacje artystyczne. Chór "Resonans con tutti" miał okazję występować w Seclin, my natomiast mogliśmy oklaskiwać orkiestrę ze Szkoły Muzycznej w Seclin w Zabrzu. W lutym roku 2000 odbyła się wspólna wystawa artystów plastyków z miast partnerskich, w której Zabrze reprezentowali Marian Oslislo i Krzysztof Nitsch, Piotr Muschalik i Alicja Muschalik.

Zakłady Mera-Elzab z Zabrza brały udział w wystawie przemysłowo-handlowej w Seclin. Również nasi rzemieślnicy mieli okazję prezentować swoje wyroby na wystawie w Seclin. Delegacje miast składają oficjalne wizyty m.in. z okazji świąt miast, delegacje z Seclin uczestniczyły m.in. w 1997 r. w obchodach 75-lecia, a także w 2005 r. w obchodach 83-lecia nadania Zabrzu praw miejskich. Przedstawiciele władz miejskich z obu miast podczas spotkań roboczych starają się poszerzać pola współpracy oraz nakreślać właściwy jej kierunek. Obecnie do najważniejszych obszarów współpracy obok wymiany młodzieży szkolnej należy także promocja turystyki.

www.ville-seclin.fr

Sangerhausen

Sangerhausen jest położone w południowej części kraju związkowego Saksonia-Anhalt w środkowych Niemczech, około 50 km na zachód od Halle, u stóp gór Harz.

Miasto to liczy obecnie 150 km2 powierzchni i 31 tys. mieszkańców. Chlubą miasta Sangerhausen jest największe na świecie Rozarium Europejskie, które na powierzchni 15 ha gromadzi ponad 8500 gatunków róż. Jest ono także, obok zabytkowej już Kopalni Łupków Miedzi, największą atrakcją turystyczną miasta.Oprócz tego warte zwiedzenia jest całe centrum miasta. Znajdują się tu aż 3 średniowieczne kościoły. Mieści się tu także kamienny budynek ratusza, wybudowany w latach 1431-1437 na miejsce drewnianego, wybudowanego w 1268 r., który spłonął w 1358 r. W Starym Zamku, wybudowanym w 1260 r., mieści się obecnie Powiatowa Szkoła Muzyczna. Nowy Zamek, wybudowany w latach 1616-1622, jest obecnie siedzibą sądu. Interesujący jest także budynek Starostwa Powiatowego, wybudowany w latach 1892-1898.

Umowa o współpracy i partnerstwie Zabrza i Sangerhausen została podpisana w 1983 roku. W roku 1998 została ona przeredagowana i powtórnie podpisana.

Od wielu lat młodzież z Sangerhausen odwiedza nasze miasto, a młodzież zabrzańska (ze Szkoły Muzycznej i III LO) odwiedza rówieśników z Niemiec. W 1998 r Zabrze było organizatorem Dni Kultury Niemieckiej, podczas których mogliśmy oglądać wystawy plastyczne, występy chórów i zespołów tanecznych z Sangerhausen. Orkiestra Dęta KWK Makoszowy występowała w obchodach 800-lecia Mansfeldzkiej Kopalni Łupków Miedzi. Młodzież niemiecka uczestniczyła w turniejach halowych piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Władze Zabrza wizytują Sangerhausen, szczególnie w czasie trwania "Święta Róż" oraz innych ważnych wydarzeń, podobnie goście z Sangerhausen na zaproszenie władz miasta odwiedzają Zabrze. Z Sangerhausen otrzymaliśmy w darze samochód sanitarny, który jest wykorzystywany w MPGK do oczyszczania miasta.

W 2004 r. zainicjowana została współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi Zabrza i Sangerhausen. W roku 2005 miały miejsce koncerty uczniów szkół muzycznych Zabrza w Sangerhausen i Sangerhausen w Zabrzu, połączone z obchodami świąt miast. W 2005 roku, podczas obchodów 83. Urodzin Zabrza, Nadburmistrz Sangerhausen wspólnie z Prezydentem Zabrza oraz Królową Róż Miasta Sangerhausen, Aniką II, zasadzili w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu róże z Rozarium Europejskiego w Sangerhausen.

www.sangerhausen.de

Lund

Lund to miasto położone w południowej Szwecji, w regionie Skania, na pn.-wsch. od Malm. Na powierzchni 442,7 km2 żyje tu ponad 100 tys. mieszkańców. Założony tu w 1666 roku

Uniwersytet w Lund jest największym uniwersytetem Skandynawii. Mieszcząca się w Lund Szkoła Katedralna, założona w 1085 r., jest najstarszą i jednocześnie jedną z najbardziej prestiżowych szkół Skandynawii, którą ukończyło wiele znanych osób, m.in. aktor Max von Sydow. W Lund ma swoją siedzibę m.in. znany producent opakowań Tetra Pak, producent telefonów komórkowych Sony Ericsson, duże firmy z branży medycznej i biotechnologicznej.

Umowa partnerska podpisana została w 1990 r. Pierwotnie tylko Muzeum Miejskie współpracowało z muzeum w Lund - organizowane były wspólne wystawy plastyczne w Lund i w Zabrzu (np. "Szwedzi w Zabrzu"). Od początku współpracy Lund z Zabrzem priorytetem było jednak pokonywanie problemów związanych z ochroną środowiska. Od 1994 roku Szwedzi przyjmują u siebie co rok 20 zabrzańskich dzieci z chorobą płuc, a także pochodzących z biednych rodzin. Przebywają one w okresie wakacyjnym ok. 2,5 tygodnia w miejscowości Veberd pod Lund. Zawsze wyjeżdża też z nimi 2 opiekunów-wolontariuszy. Szwedzi przyjeżdżają także do Zabrza z podarunkami dla dzieci w okresie świątecznym.

Początkowo dzieci wyjeżdżające do Szwecji typowane były przez Oddział Pediatryczny Szpitala Klinicznego Nr 1, w ostatnich latach wyjechała młodzież wskazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 i 3. W roku 1997 gościliśmy w Zabrzu delegację z Lund, która przekazała dla Funduszu Ochrony Zdrowia i zabrzańskiego Szpitala Klinicznego Nr 3 sprzęt medyczny. 20 marca 2002 r. w Zabrzu odbył się "Dzień Szwedzki", podczas którego gościliśmy w naszym mieście m.in. Joannę Nicklasson- Młynarską (autorkę wielu książek, m.in. "Szwecja - Polska, we wspólnej Europie"), Staffana Holmqvista (z Urzędu Miejskiego w Lund) i Hakana Hangstoema z firmy Sydkraft (koncern energetyczny); odbyły się wtedy spotkania z radnymi, przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz młodzieżą i nauczycielami zabrzańskich szkół licealnych.

W 2004 i 2005 roku przebywały w Zabrzu oficjalne delegacje z Lund, w tym także z burmistrzem miasta Larrym Andowem na czele. Szwedzi zamierzają pogłębiać współpracę z naszym miastem w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, a także wymiany naukowej poprzez Międzynarodowy Instytut Przemysłowej Ekonomiki Środowiska Uniwersytetu w Lund.

www.lund.se

Trnawa

Trnawa położona jest w zachodniej Słowacji. Powierzchnia miasta wynosi 71,5 km2 . Liczy ono 68 292 mieszkańców.

Trnawa jest jednym z najstarszych miast na Słowacji i historyczną siedzibą archidiecezji. Z powodu dużej ilości znajdujących się na terenie miasta kościołów, często zwana jest także "Słowackim Rzymem". Uniwersytet Trnawski, który założono tu w 1635 r., był wówczas jedynym uniwersytetem w Królestwie Węgier, a także centrum słowackiej nauki i literatury, aż do 1777 r., kiedy przeniesiono go do Budy. Obecnie, już jako Uniwersytet Budapesztański jest najstarszym i największym uniwersytetem na Węgrzech. W 1992 r. Uniwersytet Trnawski został ponownie otwarty. Silnie uprzemysłowiona w XX wieku Trnawa w 1996 r. stała się stolicą nowoutworzonego regionu. W roku 2003 francuski koncern PSA Peugeot Citron rozpoczął tu budowę dużej fabryki samochodów, co z pewnością przyśpieszy dalszy rozwój miasta.

Umowa o współpracy między Trnawą a Zabrzem podpisana została 15 grudnia 1995 r. 1 października 2005 r. podczas uroczystości Święta Miasta, w ramach programu Unii Europejskiej"Town Twinning" została ona przedłużona na czas nieokreślony. Pomiędzy Zabrzem i Trnawą rozwinęła się szeroka współpraca, szczególnie na polu kulturalnym, sportowym, wymiany młodzieży i doświadczeń samorządowych. Młodzież z naszego miasta bierze udział w turniejach piłkarskich i tenisowych, zawodach straży pożarnych oraz turniejach straży miejskich. Drużyny z Trnawy uczestniczą w podobnych turniejach w Zabrzu. Młodzież trnawska bierze udział w organizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego "Tygodniu Ziemi". W Trnawie występowała nasza Filharmonia Zabrzańska. Zabrze z kolei gościło kilkakrotnie chóry "Cantica nova" i "Tirnavia" na Zabrzańskich Spotkaniach Kolędowych i Zabrzańskich Spotkaniach Chóralnych. W ramach stoiska trnawskiego prezentowaliśmy nasze walory turystyczno-poznawcze na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Żylinie. Bardzo dobrze układają się kontakty pomiędzy szkołą rolniczą w Trnawie a naszym Zespołem Szkół Spożywczych.

Młodzież i nauczyciele z obu miast odwiedzają się wzajemnie, wymieniają doświadczenia, odbywają praktyki uczniowskie oraz organizują konkursy wiedzy na temat obu miast, tak jak np. w trakcie Dni Polsko-Słowackich w 2005 r. Wystawa Tadeusza Nowotarskiego uświetniła obchody 760-lecia Trnawy w 1998 r., a wystawa"Trnawa w fotografii" uświetniła obchody 83-lecia Zabrza w roku 2005. Podczas zorganizowanych przez Zabrze w 1997 r. Dni Kultury Słowackiej, jak również w 2005 r. podczas Dni Polsko-Słowackich w ramach programu"Town Twinning", mogliśmy lepiej i pełniej poznać kulturę naszych południowych sąsiadów.

www.trnava.sk

Równe

Równe to miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie, liczące 250 tys. mieszkańców. Leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, około 200 km od polskiej granicy.

Stanowi główny ośrodek kulturalny obwodu, mieszczą się tu uczelnie wyższe, muzea i teatry. Jest to także ośrodek sportu żużlowego - zespół Ukraina Równe startuje w II lidze polskiej oraz w lidze rosyjskiej. Dynamicznie rozwija się także tutejsza gospodarka, przy czym dominującą rolę odgrywa stale przemysł energetyczny, chemiczny i petrochemiczny, a także spożywczy.

Umowa o współpracy została podpisana 25 stycznia 2001 r. W dniach 24-26 stycznia 2001 r. gościliśmy w Zabrzu 7- osobową delegację z Równego, w skład której oprócz przedstawicieli władz miejskich wchodzili reprezentanci zakładów gospodarczych, naczelny lekarz oraz naczelnicy wydziałów kultury i oświaty. Zostały nakreślone wstępne kierunki współpracy. Goście oglądali zabrzańskie zakłady pracy, instytucje kultury oraz placówki oświatowe. Faktyczna współpraca z Równem rozwija się od kilku już lat: Śląskie Centrum Chorób Serca utrzymuje kontakty z tamtejszym Szpitalem Miejskim, bywają tam nasi specjaliści, grupa lekarzy z Równego szkoliła się w ośrodku prof. Religi i prof. Zembali.

www.city-adm.rv.ua

Kaliningrad

Główne miasto Obwodu Kaliningradzkiego, o powierzchni 215,7 km2 Liczy 435 tys. mieszkańców.

W Kaliningradzie znajduje się kilka uczelni wyższych, instytutów naukowych, muzeów i teatrów. Miasto jest centrum kulturalnym i gospodarczym, a także dzięki swemu nadbałtyckiemu położeniu, ważnym rosyjskim węzłem komunikacyjnym.

Umowa partnerska podpisana została w 1998 r. Współpraca z Kaliningradem rozpoczęła się od kontaktów z parafią św. Wojciecha - Adalberta w związku z organizowaną konferencją naukową "Środkowoeuropejskie dziedzictwo kulturowe św. Wojciecha". W ramach współpracy kulturalnej dwukrotnie koncertowała w Kaliningradzie Filharmonia Zabrzańska. Mieszkańcy Zabrza mogli oglądać i słuchać występów chóru "Credo" i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Kaliningradzkiej. Usportowiona młodzież kaliningradzka bierze udział w turnieju piłkarskim o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Delegacje władz Kaliningradu i Zabrza składają sobie wizyty z okazji świąt miast. Podczas wizyty w Kaliningradzie 6 lipca 2002 r. przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu zabrzańskiego samorządu m.in. podarował merowi Kaliningradu grafikę przedstawiającą panoramę naszego miasta autorstwa K. Szołtyska. W dniach 1-3 lipca 2005 r. w Kaliningradzie miały miejsce huczne obchody 750-lecia miasta, w których uczestniczyła oficjalna delegacja z udziałem Prezydenta Zabrza.

http://www.klgd.ru/