Historia miasta Zabrze

Zabrze jest miastem na prawach powiatu i leży w województwie Śląskim, w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (50,18o N 18,46o E). Zabrze zajmuje powierzchnię 80,43 km2. Graniczy ono od północnego wschodu z Bytomiem, od wschodu z Rudą Śląską, od południa z gminą Gierałtowice, od zachodu z Gliwicami, a od północnego zachodu z gminą Zbrosławice.

Miasto położone jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Wyżyny Śląskiej i Kotliny Raciborskiej. Północna część miasta znajduje się w obrębie Płaskowyżu Bytomskiego stanowiącego zachodni fragment Wyżyny Śląskiej, natomiast południowa leży na obszarze Działów Gliwickich będących podstawową częścią Kotliny Raciborskiej. Najwyżej położone partie z pojedynczymi wzniesieniami dochodzą do 300 m n.p.m. i ciągną się wzdłuż wschodniej granicy miasta. Najniżej położone są tereny południowej i środkowej części miasta (225 m n.p.m.).

Położenie miasta jest bardzo korzystne, jednak w sferze komunikacji jest jeszcze sporo do zrobienia. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 4, zapewniająca dobre połączenie z zachodem kraju. Dobre powiązanie z aglomeracją katowicką zapewni realizowana właśnie Drogowa Trasa Średnicowa. Po wybudowaniu autostrad A-4 i A-1, Zabrze będzie miało znakomitą komunikację na kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe.

Podział administracyjny

Obecnie terytorium miasta podzielone jest na 17 "jednostek pomocniczych", czyli dzielnic lub osiedli (uchwała Nr XV/132/03 Rady Miejskiej z dn. 22.09.2003 r.).

Tekst i zdjęcia (grafiki) pochodzą z serwisu www.zabrze.pl