Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Prezydent Miasta Zabrze

Prezydent  Miasta  Małgorzata Mańka–Szulik

Małgorzata Mańka–Szulik

Sekretariat

nr pokoju: 107
tel.: 32 373 34 16
fax: 32 271 08 18

Napisz do Prezydenta: prezydent@um.zabrze.pl

Prezydent spotyka się z mieszkańcami w ramach interwencji w każdy ostatni czwartek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00.

Interwencja u prezydenta możliwa jest po uprzednim spotkaniu z naczelnikiem wydziału, którego sprawa dotyczy oraz zastępcą prezydenta, któremu ten wydział podlega.

Prezydent Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Kontroli
 • Biuro ds. Inwestorów
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Głównego Inżyniera Miasta
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Kontaktów Społecznych
 • Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
 • Zabrzańskie Centrum Rozowju Przedsiębiorczości

Krzysztof Lewandowski

Krzysztof Lewandowski

I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze

nr pokoju: 106
tel.: 32 373 34 16
fax: 32 271 08 18

I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Obrotu Nieruchomościami
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Wydział Ochrony Zdrowia i Poltyki Społecznej
 • Biuro Planowania Przestrzennego

Jan Pawluch

Jan Pawluch

II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze

nr pokoju: 103
tel.: 32 373 33 56
fax: 32 271 16 39

II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Oświaty

Katarzyna Dzióba

Katarzyna Dzióba

III Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze

nr pokoju: 105
tel.: 32 373 33 56
fax: 32 271 16 39

III Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Wydział Infrastruktury Komunalnej
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Ekologii