Prezydent miasta Zabrze

Prezydentem Zabrza jest Małgorzata Mańka–Szulik, która piastuje ten urząd od 2006 roku.

Prezydent  Miasta  Małgorzata Mańka–Szulik

Małgorzata Mańka–Szulik

Sekretariat

nr pokoju: 107
tel.: 32 373 34 16
fax: 32 271 08 18

Napisz do Prezydenta: prezydent@um.zabrze.pl​​​​​​​

Prezydent Miasta nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Głównego Inżyniera Miasta
 • Biuro ds. Inwestorów
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • Wydział Kontaktów Społecznych
 • Wydział Oświaty
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
 • Wydział Realizacji Projektów
 • Prezydent Miasta sprawuje nadzór nad zadaniami powierzonymi:

Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestorów

 • Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta – Główny Inżynier Miasta
 • Prezydent Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Biura Audytu Wewnętrznego

Krzysztof Lewandowski

Krzysztof Lewandowski

I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze

nr pokoju: 106
tel.: 32 373 34 16
fax: 32 271 08 18

I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Planowania Przestrzennego
 • Biuro Rady Miasta
 • Wydział Administracyjno – Techniczny
 • Wydział Obrotu Nieruchomościami
 • Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Wydział Organizacyjno-Finansowy
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Wydział Zarządzania Mieniem

I Zastępca Prezydenta Miasta sprawuje nadzór nad zadaniami powierzonymi:

 • Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Katarzyna Dzióba

Katarzyna Dzióba

II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze

nr pokoju: 105
tel.: 32 373 33 56
fax: 32 273 96 02

II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne

 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Ekologii
 • Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Wydział Infrastruktury Komunalnej
 • Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
 • Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Borys Borówka

Borys Borówka

III Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze

nr pokoju: 103
tel.: 32 373 33 56
fax: 32 273 96 02

III Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze nadzoruje następujące wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Spraw Obywatelskich