Wiadomości z Zabrza

Działacze Tęczowej Wiosny apelują o przyjęcie uchwały solidarnościowej z osobami LGBT+

  • Dodano: 2021-03-30 13:00

Tęczowa Wiosna apeluje do włodarzy polskich miast o poddanie pod obrady rad miejskich uchwały solidarnościowej z osobami LGBT+. Konferencja w tej sprawie miała miejsce 22 marca w Zabrzu.


Do wielu prezydentów i burmistrzów śląskich miast, m.in. Zabrza, Gliwic, Bytomia, Knurowa, Radzionkowa, Tarnowskich Gór czy Pyskowic trafiły pisma dotyczące uchwały solidarnościowej z osobami LGBT+. Podobne apele rozsyłane są do włodarzy w całej Polsce.

Petycja Tęczowej Wiosny trafiła do zabrzańskiego magistratu

- Tęczowa Wiosna złożyła dziś projekt uchwały solidarnościowej z osobami #LGBT+ w Zabrzu. Jest to odpowiedź na inicjatywy środowisk prawicowych, które prowadzą krucjatę przeciwko osobom nieheteronormatywnym. Podobne uchwały trafią do sąsiednich miast – napisali młodzi działacze zabrzańskiej lewicy na Twitterze.

Czego domagają się aktywiści?

- Niech będzie to pełna empatii i wspólnotowości odpowiedź na falę deklaracji i uchwał o tzw. "strefach wolnych od LGBT" i Samorządowych Kart Praw Rodzin, które od 2019 roku pojawiają się w wielu miejscach w Polsce tylko po to, by wykluczyć naszą społeczność - czytamy w dokumencie. 

Parlament Europejski przyjął stosowną rezolucję

Przypomnijmy, że 11 marca 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję nazywającą Unię Europejską strefą wolności dla osób LGBTIQ. „Za” głosowało 492 europosłów, a 141 było przeciwnych, z kolei 46 wstrzymało się od głosu. Jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, to wyraz stanowczego sprzeciwu wobec „stref wolnych od ideologii LGBT” w Polsce i działań o podobnym znaczeniu realizowanych w kilku innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że od marca 2019 r. ponad 100 województw, powiatów i gmin w całej Polsce podjęło uchwały, w których ogłaszają, że są wolne od tzw. ideologii LGBTI, lub przyjęło „Samorządowe Karty Praw Rodzin.

- Parlament Europejski odnotował w rezolucji w szczególności to, że „polski Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł dziewięć skarg przeciwko niektórym województwom, powiatom i gminom, które podjęły uchwały o wolności od „ideologii LGBT”, w wyniku czego do tej pory sądy administracyjne uznały cztery uchwały za niekonstytucyjne”. Ich przyjęcie skutkowało tym, że „Norwegia wycofała się z przyznawania funduszy, a Komisja odrzuciła wnioski o finansowanie unijne w ramach programu „Partnerstwo miast” złożone przez polskie miasta, które ogłosiły strefy wolne od LGBTI. Ponadto wszystkie fundusze UE zarządzane na podstawie rozporządzeń w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027 muszą być zgodne z zasadą niedyskryminacji i prawami podstawowymi określonymi w Traktacie, włącznie z niedyskryminacją ze względu na orientację seksualną – czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Warto zaznaczyć, że rezolucja „Parlament Europejski niniejszym ogłasza Unię Europejską „strefą wolności osób LGBTIQ” ma jedynie charakter deklaracji, jednakże to ważny krok. Jej sygnatariusze ogłaszają Unię Europejską „strefą wolności osób LGBTIQ”, potępiają wszelkie formy przemocy lub dyskryminacji wobec osób ze względu na ich płeć lub orientację seksualną; w tym morderstwo Davida Polflieta popełnione w Belgii, a także zobowiązują swojego przewodniczącego do przekazania rezolucji rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.