Wiadomości z Zabrza

70-lecie przyłączenia Grzybowic do Zabrza

  • Dodano: 2021-03-19 08:15, aktualizacja: 2021-03-19 08:28

17 marca mieszkańcy Grzybowic obchodzili jubileusz 70-lecia przyłączenia dzielnicy do miasta Zabrze. Dokładnie 17 marca 1951 roku Grzybowice stały się częścią naszego miasta (zostały odłączone od gminy Wieszowa).

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej odprawiona została uroczysta msza święta w intencji mieszkańców. Wzięli w niej udział m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Dzielnicy Grzybowice Teresa Walędzik wraz z radnymi oraz mieszkańcy.

– Grzybowice są ważną częścią naszego miasta. Za sprawą wielu realizowanych konsekwentnie projektów inwestycyjnych, ekologicznych, edukacyjnych i rekreacyjnych w Grzybowicach zachodzą pozytywne zmiany – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki skutecznemu wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz realizacji projektów oczekiwanych przez mieszkańców kształtują one obraz Zabrza, jako miasta przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom. Na podkreślenie zasługuje również rola Rady Dzielnicy Grzybowice, która  upowszechnia samorządność wśród lokalnej społeczności, tworząc warunki do prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Grzybowice to północna dzielnica Zabrza, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Rozbudowywane są tutaj osiedla mieszkalne, dlatego też miasto przywiązuje dużą wagę do rozbudowy infrastruktury drogowej w tej części Zabrza. Tylko w tym roku powstanie tu sześć nowych dróg przy nst. ulicach: gen. Bronisława Ducha, gen. Stanisława Dąbka, ks. Michała Wosia, Czekanowskiej, Na Lesie oraz Złotej. 14 stycznia br. w zabrzańskim magistracie podpisana została umowa na budowę pierwszej z nich – przy ul. gen. Bronisława Ducha. Planowane zakończenie wartej prawie 2 miliony złotych (1,72 mln zł) inwestycji przypada 15 sierpnia br. W ramach robót powstanie blisko pół kilometra drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, zjazdami do posesji oraz doświetleniem przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

To także w Grzybowicach pod koniec ub. roku do użytku oddano nową salę gimnastyczną wybudowaną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Zakres robót obejmował budowę sali o powierzchni ok. 1161,94 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; budowę łącznika oraz wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt sportowy. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 5,5 mln zł.

Natomiast w styczniu br. w zabrzańskim Ratuszu podpisano umowę na realizację zadania pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”. Inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje spółka Mostostal Zabrze GPBP S.A. Dawne wyrobisko gliny w Grzybowicach zostanie zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.