Wiadomości z Zabrza

XXIX sesja Rady Miasta Zabrze 2018 - 2023

 • Dodano: 2021-01-12 07:00, aktualizacja: 2021-01-12 08:38

W poniedziałek, 18 stycznia, o godz. 14.00, rozpocznie się XXIX sesja Rady Miasta Zabrze.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2021 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
 3. zmiany Uchwały Nr X/98/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze;
 4. zmiany Uchwały Nr X/97/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze;
 5. wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 6. wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego X Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu;
 7. wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 5 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 8. zorganizowania w porozumieniu z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim nauki religii dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Zabrzu, ul.  Czesława Klimasa 3;
 9. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między miastem Zabrze a miastem Ruda Śląska dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego w Zabrzu, ul.  Czesława Klimasa 3, w którym organizuje się naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych;
 10. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w latach 2021-2024;
 11. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego przy ul. Góry Św. Anny;
 12. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  w budynku położonym przy ul. Stanisława Żółkiewskiego;
 13. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  w budynku położonym przy ul. Grzybowskiej;
 14. przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2021;
 15. ustalenia  Regulaminu Cmentarza Komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu;
 16. zaliczenia dróg ul. Czereśniowej i ul. Orzechowej zlokalizowanych w Zabrzu w dzielnicy Zaborze-Północ do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
 17. zaliczenia dróg ul. gen. Bora-Komorowskiego, ul. gen. Maczka, ul. gen. Okulickiego oraz ul. Przy Ujęciu zlokalizowanych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.