Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

W Zabrzu podsumowano projekt "Dotknij nauki"

  • Dodano: 2019-06-17 10:15

14 czerwca w dwudziestu zabrzańskich szkołach podstawowych odbywały się Festiwale Nauki będące podsumowaniem realizacji projektu „Dotknij Nauki”.

Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Za nami Festiwale Nauki

Festiwal Nauki był podsumowaniem zajęć polegających na przeprowadzeniu samodzielnie eksperymentów i doświadczeń, w tym także tych realizowanych w formule projektu edukacyjnego. Każdy uczeń - indywidualnie lub w grupie - przygotował pracę, która została oceniona i zaprezentowana przed szerszą publicznością.

Uczestnicy  projektu odwiedzili ciekawe miejsca w naszym regionie, w tym m.in. Sztolnię Królowa Luiza i Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, Palmiarnię w Gliwicach, czy też Ogród Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie. Uczestniczyli również w spotkaniach z ekspertami, min. z pracownikami Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy również po zakończeniu projektu. Zakupiono sprzęt multimedialny, w tym m.in. tablice multimedialne będące niezbędnym narzędziem do realizacji podstawy programowej oraz materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów i uczennic realizujących zajęcia modułowe. Zakupiono również dygestorium i szafy na odczynniki chemiczne do pracowni eksperymentu naukowego.

Więcej o projekcie: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/projekt-%E2%80%9Edotknij-nauki%E2%80%9D

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.