Wiadomości z Zabrza

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego

  • Dodano: 2014-07-09 07:45, aktualizacja: 2014-07-09 07:52
ZARZĄDZENIE NR 622/WKD/2014 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2014 r. (II edycja).
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLIV/636/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
zarządzam:
§ 1. Na podstawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2014 r. przyznaję środki finansowe w łącznej kwocie 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na realizację zadań, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa.
 
 
Podział środków budżetowych na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2014 r. (II edycja):
1. Fundacja „Andrzej” na rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu Cykl koncertów letnich:
Kościół św. Andrzeja w Zabrzu 4 000 zł;
2. Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny Festiwal Kultury Ormiańskiej 2 000 zł;
3. Stowarzyszenie Kartel Kulturalny II Zabrzański Festiwal Podróżniczy 4 000 zł;
4. Parafia Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach „Koncert Anioła” 4 000 zł;
5. Parafia pw. św. Antoniego w Zabrzu „Śląskie kolędowanie” 2 300 zł;
6. Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenoweg o X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Z Gałczyńskim łatwiej...” 8 000 zł;
7. Towarzystwo Artystyczne T.Art koMITywa - kompleksowa inicjatywa MiT (Młodzi i Teatr) 9 000 zł;
8. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zabrze Konferencja z okazji 90-lecia harcerstwa w prowincji Górny Śląsk  2 500 zł;
9. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” W święcie wartości Małego Księcia „Trzeci Teatr...”-warsztaty filmowe 1 800 zł;
10. Towarzystwo Miłośników Rokitnicy „Zeszyty Rokitnickie” 2 400 zł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również