Wiadomości z Zabrza

Rok 2024 będzie kolejnym rokiem ważnych inwestycji drogowych w naszym mieście

 • Dodano: 2024-01-17 09:15

Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu podsumował inwestycje drogowe, które zostały zrealizowane w 2023 roku. Wartość zadań, które usprawniły komunikację i poprawiły bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych to 118,5 mln zł. Już niedługo zaś zostaną oddane do użytku kolejne inwestycje.

Podsumowanie inwestycji drogowych w Zabrzu za rok 2023

Wśród najważniejszych inwestycji drogowych w naszym mieście, które zostały zakończone w minionym roku warto wymienić m.in.:

 • budowę przedłużenia alei Korfantego,
 • rozbudowę skrzyżowania ulic: Chopina, Tarnopolskiej i Kościuszki,
 • przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu alei Korfantego oraz w ciągu ul. Hermisza,
 • budowę trzech dróg w dzielnicy Pawłów: budowa ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu bocznej zachodniej i bocznej wschodnia oraz ulicy Sudeckiej,
 • budowę miejsc postojowych na ulicach Staromiejskiej (15 miejsc) i Niepokólczyckiego (67 miejsc postojowych).

Oprócz tego zabrzański MZD uczestniczył również w rozbudowie układu drogowego w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej w dzielnicy Zaborze, która realizowana była na zlecenie firmy IKEA.

Jeszcze w styczniu planowane jest zakończenie oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Roosevelta nad torami kolejowymi. Obecne zaawansowanie robót jest na poziomie 95 proc. Na koniec roku wykonane były podpory, ustrój nośny, dylatacje modułowe oraz izolacja ustroju nośnego. Obecnie realizowane są roboty związane z kapami chodnikowymi i wymianą barier drogowych. Warto przypomnieć, że opóźnienia w realizacji przebudowy (roboty wstrzymane były od 18 stycznia 2022 r), są wynikiem wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji związanej z kolizją z fundamentami starych przyczółków pod skrajnymi torami. Wymagało to nowych uzgodnień z PKP PLK S.A. oraz opracowaniu dokumentacji technologicznej, a także wystąpienie wykonawcy o zamknięcie torów w celu wznowienia robót.

Planowane inwestycje drogowe w 2024 roku w Zabrzu

W 2024 roku planowane jest zrealizowanie przebudowy ulicy Chłopskiej oraz remont ulicy 11 listopada. W planach są również kolejne ważne inwestycje drogowe takie jak:

 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mikulczyckiej z ul. Gdańską,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Witosa, Handlowej i Na Lesie,
 • budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach: połączenie ul. Kossaka z ul. Drzymały,
 • przebudowa ul. Mrozka, ul. Hutniczej, ul. Młyńskiej, ul. Chrobrego,
 • przebudowa mostu w ciągu ul. Jagiellońskiej i mostu w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką,
 • budowa zabrzańskiej trasy rowerowej „Łączymy północ z południem”.

Inwestycje te mają już opracowane dokumentacje projektowe, wszystkie konieczne uzgodnienia i zezwolenia, teraz przyszedł czas na roboty budowlane. Warunkiem jest jednak zapewnienie finansowania, w tym z pozyskanych przez Miasto Zabrze środków zewnętrznych.

W 2023 roku rozpoczęły się także prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z rozbudową ulicy Hagera”. Zakończenie tych prac zaplanowane jest na koniec br.

Realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa m.in. dzięki linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także pozyskanych przez Miasto Zabrze dofinansowań ze środków zewnętrznych, w szczególności z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa czy też Funduszu Odporności. Należy pamiętać, że umowy o dofinansowanie ściśle określają termin zakończenia inwestycji. Niezrealizowanie inwestycji w terminie wiąże się z utratą dofinansowania, w związku z czym często w naszym mieście równolegle realizowanych jest kilka skoordynowanych ze sobą inwestycji jednocześnie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również