Wiadomości z Zabrza

Projekt “Przedszkole naszą szansą” w zabrzańskich przedszkolach

 • Dodano: 2021-03-12 08:00, aktualizacja: 2021-03-12 08:16

Od 1 marca br. do 31 sierpnia 2022 w trzech zabrzańskich przedszkolach realizowany będzie projekt pt. „Przedszkole naszą szansą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w trzech zabrzańskich przedszkolach:

Celem projektu jest zwiększenie na terenie Zabrza dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 96 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym poprzez organizację specjalistycznych zajęć umożliwiających dziecku z niepełnosprawnościami wyrównanie deficytów rozwojowych wynikających z niepełnosprawności.

W ramach projektu przewidziano organizację nst. zajęć:

 • Alternatywna komunikacja – metoda PECS/AAC,
 • Integracja bilateralna,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Trening umiejętności społecznych (TUS),
 • Zajęcia TUPUTAN.
 • Zajęcia metodą KNILL,
 • Stymulacja polisensoryczna (SI),
 • Sensomotoryka,
 • Sensoplastyka,
 • Bajkoterapia,
 • Masaż taktylny,
 • Logopedia,
 • Zajęcia metodą Weroniki Scherborne,
 • Terapia ręki,
 • Zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,
 • Hortiterapia.

Projektem objętych jest ogółem 96 dzieci oraz 14 nauczycieli, którzy w ramach doskonalenia zawodowego wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach.

Przedszkola zostaną odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do wspierania prawidłowego rozwoju dzieci w trakcie realizacji zajęć zaplanowanych w ramach projektu. W w/w placówkach, na potrzebę realizacji zajęć, zostaną też zaadaptowane pomieszczenia.

Budżet projektu wynosi 428 950,00 zł,  w tym  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 364 607,50 zł. Wkład  własny do projektu to 64 342,50 zł

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również