Wiadomości z Zabrza

Rusza wart ponad 11 milionów zł projekt dotyczący rozbudowy e-usług w Zabrzu

  • Dodano: 2021-04-19 07:00, aktualizacja: 2021-04-19 07:28

W sali historycznej zabrzańskiego Ratusza w piątek 16 kwietnia podpisana została umowa z wykonawcą, który na terenie naszego miasta realizował będzie zadanie pn. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”.

Całkowita wartość tego projektu wynosi obecnie ponad 11,6 mln zł, z czego 85 proc. wyniesie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Ii Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.

Zasadniczym celem w/w projektu jest poprawa jakości danych znajdujących się obecnie w państwowym zasobie geodezyjnym i ich pełna cyfryzacja, co jest warunkiem uruchomienia opartych na nich e-usług, czyli zdalnego dostępu do tych danych przez szerokie grono odbiorców. Dzięki realizacji projektu Urząd Miejski w Zabrzu będzie świadczyć dla petentów e-usłuqi z dziedziny geodezji i kartografii oparte na danych geodezyjnych.

Podpisy na umowie złożyli: prezydent Zabrza Małgorzata Manka-Szulik oraz Daniel Jasiurkowski – przedstawiciel firmy – lider  konsorcjum IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski. W spotkaniu udział wzięli także: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Borys Borówka oraz członkowie konsorcjum: Alfons Jacko (Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. z Żor) i Jerzy Bryyk (UNIMAP S.C. J. Bryk D. Malcharek z Katowic).

Realizację w/w projektu rozpoczęto od modernizacji bazy sprzętowej w Wydziale Geodezji UM w Zabrzu. Wymiany tej dokonano na przełomie 2019 i 2020 roku. Zapewniła ona bieżące realizowanie zadań wydziału w zakresie prowadzenia rejestrów geodezyjnych, jednocześnie wprowadzono rozwiązania techniczne, umożliwiające bezpieczną pracę i wydajne realizowanie zadań w okresie pandemii Covid-19. Rozwiązania te zapewniły bezpieczeństwo danych gromadzonych i przetwarzanych w Wydziale Geodezji.

Prace te były warunkiem niezbędnym do uruchomienia kolejnego etapu projektu, czyli poprawy jakości danych znajdujących się w rejestrach geodezyjnych wraz z ich pełną cyfryzacją. W ostatnich dniach zakończono procedurę wyboru wykonawcy usługi, mającą na celu zarówno poprawę jakości tych danych, jak i wykonanie opartych o nie e-usług.

W efekcie wartej ponad 11 mln zł inwestycji znacząco rozbudowana zostanie dostępność e-usług, czyli specjalistycznych kanałów, umożliwiających za pośrednictwem Internetu przeglądanie uprzednio zmodernizowanych baz danych, składanie zamówień na mapy i inne dokumenty, realizację zdalnych płatności i udostępnienie zamówionych materiałów.

Przy pomocy e-usług możliwe będzie uzyskanie on-line niezbędnych informacji, umożliwiających obrót nieruchomościami, przygotowanie i prowadzenie inwestycji na każdym etapie, a także wspieranie działań administracji oraz jednostek zarządzających urządzeniami podziemnymi, drogami i nieruchomościami.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.