Wiadomości z Zabrza

Kontrole domowych palenisk. Pierwsze mandaty za spalanie odpadów!

 • Dodano: 2023-10-26 14:30

Sezon grzewczy w pełni, a zabrzańscy strażnicy miejscy kontrolują, co palimy w domowych piecach. W tym roku przeprowadzono już 227 kontroli. Czym nie można palić? Co grozi za spalanie materiałów zabronionych?

Strażnicy miejscy kontrolują domowe paleniska

Trwa sezon grzewczy, w związku z czym zabrzańscy strażnicy miejscy kontrolują kto i czym pali w domowych piecach, oraz czy używany piec spełnia wymagane normy. Tylko w tym roku przeprowadzono już 227 kontroli domowych palenisk u mieszkańców naszego miasta, z czego 31 zakończono nałożeniem grzywny, a 180 pouczeniem.

- Straż Miejska w Zabrzu w roku 2023 przeprowadziła 227 kontroli palenisk domowych, w wyniku których nałożono 31 grzywien w drodze mandatu karnego za spalanie materiałów niedozwolonych, a 180 osób pouczono w związku z obowiązkiem wymiany kotła - informuje Norbert Kujawa, zastępca komendanta ds. Logistyki Straży Miejskiej w Zabrzu.

Podczas wielu kontroli strażnicy miejscy ujawnili spalanie materiałów niedozwolonych. Najczęściej były to m.in. płyty meblowe, panele podłogowe i ramy okienne. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach osoba spalająca śmieci może zostać ukarana grzywną w kwocie do 500 zł.

Na ten moment zabrzańscy strażnicy miejscy nie wykorzystują do kontroli tego, co spalamy w piecach, specjalnych dronów, ale wkrótce ma to się zmienić. 

 – Na dzień dzisiejszy na terenie Zabrza do kontroli palenisk domowych nie są wykorzystywane specjalne drony, jednakże takie działania w najbliższym czasie są planowane – wyjaśnia Norbert Kujawa.

Czym nie można palić w piecu?

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje "uchwała antysmogowa", która wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym i co można spalać.

Ustawa zakazuje palenia:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.                                             

Dodatkowo zakazuje się też palenia w domowych paleniskach śmieci. Spalania ich zabrania ustawa o odpadach.

Wymiana pieca

Zgodnie z "ustawą antysmogową" wszystkie nowe instalacje grzewcze na paliwa stałe muszą spełniać wymagania pod względem minimum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą, a dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, dopuszcza się wyjątki:

 • dla instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat obowiązek taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2024 roku,
 • dla instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat obowiązek taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2026 roku,
 • dla instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 obowiązek taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2028 roku.

Na wymianę kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat oraz nieposiadających tabliczki znamionowej czas upłynął 1 stycznia 2022 roku.

Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w co najmniej dwóch przepisach ustawy, jest to 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Komentarze (1)    dodaj »

 • Witaminki

  To może przeprowadzić takie kontrole w koksowni Jadwiga. Szczególnie w nocy

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również