Wiadomości z Zabrza

Już dzisiaj III sesja Rady Miasta Zabrze

 • Dodano: 2024-06-03 09:00

3 czerwca, o godz. 14.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (sala nr 115) przy ul. prof. Zbigniewa Religi 1 odbędzie się III sesja Rady Miasta Zabrze w kadencji 2024-2029.

Porządek obrad:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2024;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024-2048;
 3. zmiany uchwały nr XXXIII/357/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności ze zm.;
 4. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Zabrze;
 5. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Alojzego Pawliczka;
 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Józefa Rymera;
 8. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Ks. Józefa Madei;
 9. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Ignacego Paderewskiego;
 10. zmiany uchwały nr XXX/497/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zabrze;
 11. zmiany uchwały nr XXX/498/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zabrze na lata 2021-2025;
 12. wystąpienia Miasta Zabrze ze stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
 13. powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze;
 14. wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do Zespołu Nazewnictwa Miejskiego;
 15. wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na lata 2024 – 2029;
 16. oddelegowania dwóch radnych do uczestnictwa w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze;

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również