Wiadomości z Zabrza

Światowy Raport Amway na temat Przedsiębiorczości

  • Dodano: 2015-12-29 13:00

Czym jest Światowy Raport Amway na Temat Przedsiębiorczości?


Tytułem wprowadzenia, Światowy Raport Amway na Temat Przedsiębiorczości to cykliczne badanie, którego aktualne wyniki upubliczniono z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadającego w dniach od 16 do 22 listopada 2015 roku. Tegoroczny raport podsumowuje szóstą edycję badania przeprowadzonego przez Amway oraz Katedrę Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

W okresie pomiędzy majem a sierpniem 2015 roku na pytania ankieterów odpowiedziało prawie 50 tysięcy respondentów z 44 krajów, przy czym byli to wyłącznie mieszkańcy aglomeracji. W Polsce na pytania zadawane w wywiadzie bezpośrednim lub telefonicznym odpowiedziało 1000 osób powyżej 18. r.ż.


Życzliwość wobec przedsiębiorców na świecie


Połowa wszystkich przebadanych osób na świecie potwierdziła, że uważa się za życzliwych wobec przedsiębiorców. W Europie ten odsetek jest nieco niższy i wynosi 46%, jeszcze mniej osób deklaruje przyjazne nastawienie do świata biznesu w krajach Ameryki Północnej – to grupa 43% respondentów. Największą różnicę można zauważyć, porównując odpowiedzi mieszkańców Azji i Ameryki Łacińskiej – życzliwość wobec osób przedsiębiorczych potwierdziło tutaj odpowiednio 63% i 37%.

Obywatele wszystkich 44 krajów uwzględnionych w raporcie mieli także określić natężenie swojej życzliwości, przypisując ją do jednej z czterech kategorii: 1) bardzo przyjazne, 2) przyjazne, 3) nieprzyjazne, 4) bardzo nieprzyjazne. Po zebraniu deklaracji od każdego z respondentów ankieterzy mogli nie tylko ocenić natężenie pozytywnego lub negatywnego nastawienia względem przedsiębiorców, ale też uśrednić wskaźnik życzliwości całego społeczeństwa i wszystkich mieszkańców danego kontynentu.

Warto przytoczyć najciekawsze wyniki. W świetle tegorocznego raportu, narodem, który cechuje największa życzliwość wobec przedsiębiorców, są Duńczycy (84% deklaruje przyjazny stosunek), a za najbardziej negatywnie nastawionych wobec świata biznesu uznano Bułgarów (80% postrzega przedsiębiorców negatywnie). Wyniki te tylko po części odzwierciedlają najbardziej skrajne opinie – 44% mieszkańców RPA (podobnie jak co czwarty mieszkaniec Danii) to osoby bardzo przyjazne wobec biznesmenów, a bardzo negatywnie patrzy na nich 42% Bułgarów.

Takie opinie przekładają się też na cechy, jakimi mieszkańcy świata opisują przedsiębiorców. Stereotypowe postrzeganie biznesmena w Europie przypisuje mu: 1) wolę cieszenia się życiem, 2) pragnienie imponowania innym oraz 3) chęć kontrolowania innych i mówienia im, co mają robić. Poszczególne przymioty nadało przedsiębiorcom odpowiednio 80%, 82% i 74% przepytanych mieszkańców Starego Kontynentu. Podobną charakterystykę przedstawili ankietowani na całym świecie – wszystkie trzy cechy wymieniło odpowiednio 78%, 84% i 75% z nich. Co ciekawe, aż 84% spośród wszystkich respondentów stwierdziło, że przedsiębiorcy lubią się uczyć.


Życzliwość wobec przedsiębiorców w Polsce


Przyjrzyjmy się dokładniej opiniom Polaków. W 2015 roku 54% badanych uważa się za życzliwych wobec przedsiębiorców, przy czym rok wcześniej takie zdanie prezentowało 6 na 10 ankietowanych. Podobnie jak w ubiegłym roku, różnica pomiędzy Polkami i Polakami nie jest zbyt wyrazista – swoje pozytywne nastawienie deklaruje 53% pań (61% w 2014 roku) i 54% panów (59% w 2014 roku). Większy spadek życzliwości zauważyć można, śledząc odpowiedzi według grup wiekowych. Swoje przyjazne nastawienie podkreśla 59% osób poniżej 35. r.ż. (66% w 2014 roku), 56% respondentów w wieku od 35 do 49 lat (58% w 2014 roku) i 46% badanych po pięćdziesiątce (57% w 2014 roku).

Co ciekawe, w 2015 roku wśród 54% osób życzliwych tylko 5% deklaruje bardzo przyjazną postawę, a 49% przyjazną. Natomiast ankietowani wyrażający nieżyczliwy sposób postrzegania ludzi biznesu (39%) dzielą się na w większości na nieprzyjaźnie nastawionych (30% ogółu badanych Polaków) i w mniejszości na bardzo nieprzyjaźnie nastawionych (9%). Odpowiedzi na pytanie o natężenie własnego stosunku do przedsiębiorców odmówiło 7% ankietowanych rodaków.

Jakie cechy przypisujemy przedsiębiorcom w 2015 roku? 72% polskich respondentów twierdzi, że lubi mieć kontrolę, 73%, że mają potrzebę imponowania, a 78% uważa, że pragną cieszyć się życiem. Są to trzy przymioty najczęściej wskazywane przez Polaków. Na najpopularniejszą odpowiedź na świecie, czyli wolę uczenia się, wskazało 71% respondentów. Charakterystyka przedsiębiorcy zgodna z polskim wyobrażaniem obejmuje jeszcze: chęć podejmowania ryzyka (65%), przekonanie, że ludzie powinni przestrzegać ustalonych zasad (64%), tradycjonalizm (53%), chęć niesienia pomocy innym (49%) i przeświadczenie, że wszyscy powinni być traktowani sprawiedliwie (47%).

Życzliwy albo nieprzyjazny stosunek do przedsiębiorców wiele mówi o samym społeczeństwie. My, Polacy, mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. W prowadzeniu własnej działalności ważne jest bowiem nie tylko wsparcie państwa, ale też świadomość, że przedsiębiorca jest pozytywnie postrzegany przez innych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.