Wiadomości z Zabrza

Znamy już wyniki tegorocznych matur! Sprawdź jak poradzili sobie młodzi mieszkańcy Zabrza

  • Dodano: 2019-07-04 13:15, aktualizacja: 2019-07-04 15:01

Tegoroczni maturzyści odebrali już swoje świadectwa dojrzałości. Jak w tym roku poszły egzaminy maturalne?

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego 2019 w powiatach i gminach województwa śląskiego. Zabrze plasuje się na 12 miejscu na liście regionów (woj. śląskiego) o najwyższej zdawalności. W tym roku do egzaminów przystąpiło łącznie 920 uczniów, z czego maturę zdało 744, co daje 80,87 proc.

Gorsze wyniki uzyskali maturzyści z m.in:

  • Piekar Śląskich (75,14 proc.),
  • Siemianowic Śląskich (76,22 proc.),
  • powiatów bielskiego (72,24 proc.),
  • rybnickiego (64,37 proc.)
  • i częstochowskiego (53,23 proc.).

Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie z powiatu kłobuckiego (91,21 proc.).

W całym województwie do testów przystąpiło łącznie 26 916 uczniów, a egzaminy pozytywnie przeszło 21 451 z nich, co daje 79,70 proc. zdawalności.
 

  Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości - liczba Otrzymali świadectwo dojrzałości - procent
Ogólnie 920 744 80,87
Liceum 644 562 87,27
Technikum 276 182 65,94


W porównaniu do ogólnych wyników trochę lepiej wypadli zabrzańscy licealiści. Do tegorocznej matury po raz pierwszy przystąpiło 644 osób, a zdało ją 562 z nich, co daje 87,27 proc. zdawalności. W całym województwie mieliśmy 16 262 maturzystów, a egzaminy z pozytywnym wynikiem zaliczyło 13 915 z nich, co daje 85,57 proc. zdawalności.

Jeżeli chodzi o uczniów techników. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 276 osób, a zdało go 182 z nich, co daje nam 65,94 proc. zdawalności. W województwie  mieliśmy 70,73 proc. zdawalności.

Uczniom w całym mieście wyjątkowo dobrze poszedł egzamin dojrzałości z języka polskiego. Zdało go ogółem 93,37 proc. z nich, w tym 97,05 proc. licealistów i 84,78 proc. absolwentów techników. "Królowa nauk"  wypadła trochę gorzej. Matematykę zdało 87,61 proc. uczniów, w tym 92,39 proc. licealistów i 76,45 proc. uczniów techników.

Młodzi mieszkańcy Zabrza płynnie posługują się językiem angielskim – 94,44 proc. zdało test na poziomie podstawowym. Wśród zabrzan egzamin zdało 96,65 proc. licealistów oraz 89,47 proc. absolwentów technikum.
 

Przedmioty Ogólnie Liceum Technikum
  l. os. % l. os. % l. os. %
język polski 920 93,37 644 97,05 276 84,78
matematyka 920 87,61 644 92,39 276 76,45
język angielski 863 94,44 597 96,65 266 89,47


A Wam jak poszły egzaminy maturalne? Pochwalcie się nam w komentarzach!

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.