Wiadomości z Zabrza

Zabrze: Rekrutacja do II edycji projektu Uniwersytet Dziecięco Młodzieżowy

  • Dodano: 2019-11-04 10:45

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze w ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST uruchamiają II etap projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla jego uczestników.

Uniwersytet będzie działać od lutego 2020 r. do stycznia 2021r. (Dwa semestry)

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 7-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły.

W ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych:
- Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski – każdy moduł trwa 30 godzin.
- Dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę - – każdy moduł trwa 40 godzin.

Zajęcia skupiają się na rozwijaniu 3 rodzajów kompetencji: językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych. Będą się odbywać w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5, w soboty.

Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.
Obecnie trwa rekrutacja na II edycję zajęć – zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada 2019 roku.

Startujemy już po feriach zimowych 2020 !

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji lub chcą zgłosić udział dziecka podajemy dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Zabrzu - budynek przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
II piętro, pok. 214 - Sekretariat Wydziału Realizacji Projektów
Telefon kontaktowy: 32 37 33 485 /32 37 33 525
Adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/uniwersytet...
 

Dokumenty do pobrania

Dokument

deklaracja_uczestnictwa

Formularz_rekrutacyjny

Oswiadczenia_Uczestnika_Projektu_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Regulamin_projektu_UDM_WST

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.