Wiadomości z Zabrza

Zabrze: Rada Miasta udzieliła Prezydent absolutorium i wotum zaufania

  • Dodano: 2020-06-23 09:15

W sposób zdalny odbyła się wczoraj XXII sesja Rady Miasta Zabrze. Radnym przedłożono dziesięć projektów uchwał, w tym w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2019 r. oraz udzielenia prezydentowi Miasta Zabrze absolutorium za 2019 r.

To drugi rok, w którym miasta zobowiązane są do przygotowania dokumentu pn. "Raport o stanie gminy", obejmującego poprzedzający rok kalendarzowy.

Podczas sesji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zaprezentowała raport oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

W wyniku obrad Rada Miasta Zabrze udzieliła prezydent wotum zaufania stosunkiem głosów: 13 (za) do 12 (przeciw).

Radni udzielili również prezydent absolutorium za miniony rok – 13 osób zagłosowało za, 12 było przeciw.

Dziękuję wszystkim, którzy biorą na siebie współodpowiedzialność za nasze miasto oraz aktywnie uczestniczą w procesie poprawy poziomu życia w Zabrzu - radnym miasta i rad dzielnic, urzędnikom, pracownikom miejskich jednostek i spółek, społecznikom oraz mieszkańcom. Mamy ambitne plany i wielkie marzenia na przyszłość, dlatego skutecznie kontynuujemy naszą codzienną pracę – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.