Wiadomości z Zabrza

XXV sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

  • Dodano: 2020-09-17 11:00

21 września odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny.  Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok; 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048; 
3) pozbawienia fragmentu ul. Czołgistów kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, jako drogi publicznej; 
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Jodłowej, stanowiącej własność Miasta Zabrze”; 
5) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., na czas oznaczony do dnia 31.12.2045 r.;
6) nadania nazwy drodze: ul. Merkurego;
7) nadania nazwy drodze: ul. Bursztynowa;
8) nadania nazwy drodze: ul. Apatytowa;
9) nadania nazwy drodze: ul. Andromedy;
10) skargi nr BK.1510.12.2020 na Prezydenta Miasta Zabrze;
11) petycji nr BK.152.4.2020;
12) powołania komisji doraźnej Rady Miasta Zabrze ds. utworzenia nowych dzielnic oraz opracowania statutów dzielnic w Zabrzu.

Początek posiedzenia – godz. 14.00.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.