Wiadomości z Zabrza

W sierpniu zabraknie wody w województwie śląskim? PSA wydała komunikat!

  • Dodano: 2019-07-25 12:30, aktualizacja: 2019-07-25 14:47

Państwowa Służba Hydrogeologiczna wprowadziła stan zagrożenia niskim poziomem wody w sierpniu. Wszystko przez tzw. niżówkę hydrogeologiczną 8 województwach. W naszych kranach zabraknie wody?

W ostrzeżeniu Państwowej Służby Hydrogeologiczna, wydanym na ważności obowiązywania w sierpniu czytamy: 

W związku z przekroczeniem w lipcu br. stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrogeologiczna informuje o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej w SIERPNIU 2019 r. w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze 8 województw.

Ostrzeżenie dotyczy województw:

  • wielkopolskiego,
  • lubuskiego,
  • opolskiego (część południowo-wschodnia),
  • śląskiego (część zachodnia i północno-zachodnia),
  • mazowieckiego (cześć północno-zachodnia),
  • łódzkiego (część południowo-wschodnia),
  • lubelskiego (cześć północna)
  • zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia).

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna, m.in. ze względu na niewielką ilość opadów w lipcu, nie jest optymistyczna. Na wymienionych obszarach – w tym na terenie województwa śląskiego – niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych użytkujących pierwszy poziom wodonośny.

W szczegółowej prognozie hydrologicznej na sierpień Państwowa Służba Hydrogeologiczna ostrzega, że „przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych m.in. w Śląskiem będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego. Często też na terenie kraju będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wód podziemnych będzie układał się w strefie powyżej stanu niskiego ostrzegawczego".

Zgodnie z informacją PSA, w okresie objętym prognozą nie przewiduje się trudności w funkcjonowaniu ujęć eksploatujących głębsze poziomy wodonośne. Zgodnie z informacją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w regionie nie istnieje zagrożenie brakiem wody na skalę masową.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Woda jest produkowana w dziewięciu Stacjach Uzdatniania Wody i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników wyrównawczych. Woda wychodząca ze zbiorników wyrównawczych dalej jest transportowana rurociągami magistralnymi do klientów.

Nasze przedsiębiorstwo w sposób systemowy zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę regionu. Żadne bowiem rejonowe przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest w stanie podać w razie awarii lub klęski żywiołowej wody pitnej na przeciwległy kraniec Górnego Śląska. Taką możliwość elastycznego i szybkiego reagowania stwarza pierścieniowy system ponad 900 km sieci magistralnej o średnicach nawet do 1800 mm w powiązaniu z 9 kompleksami sieciowych zbiorników wyrównawczych o pojemności łącznej 374 tys. m3 – tłumaczy pisze Marek Jaromin, pełnomocnik Zarządu GPW ds. kontaktów z mediami.

GPW deklaruje tym samym, że system jest w pełni przygotowany do zwiększonego trybu pracy i dużych poborów wody przez wysokie temperatury i okres suszy hydrogeologicznej. 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.