Wiadomości z Zabrza

Prawie 4 miliony złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej

 • Dodano: 2021-05-24 08:45, aktualizacja: 2021-05-24 08:50

2 kwietnia br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Szacunkowa wartość wykonania robót budowlanych wyniosła 13 398 666,95 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 4 maja br. Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

– Przygotowujemy się do wartej ok. 14 mln zł inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu nad torowiskiem kolejowym przy ul Roosevelta. Na ten cel pozyskaliśmy 3,8 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na 2021 rok – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” opracowana została przez biuro PBW Inżynieria Sp. z o.o. z Wrocławia.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowej konstrukcji nośnej i podpór obiektu. Roboty obejmują rozbiórkę nawierzchni drogowej i ciągu pieszo-rowerowego, rozbiórkę nasypu, rozbiórkę istniejącego wiaduktu i utylizację materiału. W miejscu istniejącego obiektu zostanie wykonany wiadukt o nowej konstrukcji prefabrykowanej, a następnie zostanie odtworzony nasyp oraz nawierzchnia drogowa i ciągów pieszo-rowerowych.

Konstrukcje pomostu zaprojektowano z prefabrykowanych elementów strunobetonowych połączonych w górnej części za pomocą płyty zespalającej. Podpory obiektu zostaną wykonane jako żelbetowe, monolityczne posadowione na palach wielkośrednicowych.

Inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy, z których pierwszy etap obejmie:

 • roboty przygotowawcze (przygotowanie zaplecza budowy,)
 • roboty rozbiórkowe istniejącego wiaduktu 
 • roboty fundamentowe
 • roboty ziemne
 • roboty zbrojarsko-betoniarskie (podpory wiaduktu).

Drugi etap robót obejmie:

 • montaż belek prefabrykowanych
 • roboty zbrojarsko-betoniarskie (ustrój nośny)
 • roboty wykończeniowe (izolacja ustroju nośnego, montaż krawężników, kapy chodnikowe, balustrady)
 • roboty związane z odtworzenie nawierzchni drogowej oraz chodników
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego
 • wymianę barier drogowych na dojazdach do obiektu.

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona – ma on na celu przeprowadzenie drogi powiatowej (ul. Roosevelta) oraz ciągu pieszego i pieszo-rowerowego nad zelektryfikowanymi, dwutorowymi liniami kolejowymi PKP.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.