Wiadomości z Zabrza

Prawie 4 miliony złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej

 • Dodano: 2021-05-24 08:45, aktualizacja: 2021-05-24 08:50

2 kwietnia br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Szacunkowa wartość wykonania robót budowlanych wyniosła 13 398 666,95 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 4 maja br. Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

– Przygotowujemy się do wartej ok. 14 mln zł inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu nad torowiskiem kolejowym przy ul Roosevelta. Na ten cel pozyskaliśmy 3,8 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na 2021 rok – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” opracowana została przez biuro PBW Inżynieria Sp. z o.o. z Wrocławia.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowej konstrukcji nośnej i podpór obiektu. Roboty obejmują rozbiórkę nawierzchni drogowej i ciągu pieszo-rowerowego, rozbiórkę nasypu, rozbiórkę istniejącego wiaduktu i utylizację materiału. W miejscu istniejącego obiektu zostanie wykonany wiadukt o nowej konstrukcji prefabrykowanej, a następnie zostanie odtworzony nasyp oraz nawierzchnia drogowa i ciągów pieszo-rowerowych.

Konstrukcje pomostu zaprojektowano z prefabrykowanych elementów strunobetonowych połączonych w górnej części za pomocą płyty zespalającej. Podpory obiektu zostaną wykonane jako żelbetowe, monolityczne posadowione na palach wielkośrednicowych.

Inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy, z których pierwszy etap obejmie:

 • roboty przygotowawcze (przygotowanie zaplecza budowy,)
 • roboty rozbiórkowe istniejącego wiaduktu 
 • roboty fundamentowe
 • roboty ziemne
 • roboty zbrojarsko-betoniarskie (podpory wiaduktu).

Drugi etap robót obejmie:

 • montaż belek prefabrykowanych
 • roboty zbrojarsko-betoniarskie (ustrój nośny)
 • roboty wykończeniowe (izolacja ustroju nośnego, montaż krawężników, kapy chodnikowe, balustrady)
 • roboty związane z odtworzenie nawierzchni drogowej oraz chodników
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego
 • wymianę barier drogowych na dojazdach do obiektu.

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona – ma on na celu przeprowadzenie drogi powiatowej (ul. Roosevelta) oraz ciągu pieszego i pieszo-rowerowego nad zelektryfikowanymi, dwutorowymi liniami kolejowymi PKP.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również