Wiadomości z Zabrza

Pakiet na start. Rozwój przedsiębiorczości w Zabrzu

 • Dodano: 2019-08-09 08:15, aktualizacja: 2019-08-12 12:46

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup: kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. 

„PAKIET NA START”

Miasto Zabrze pozyskało dla swoich mieszkańców dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Wartość projektu: 2.313.663,29 zł

Dofinansowanie w kwocie: 2.243.554,54 zł.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup: kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:

 • Dotacja w wysokości do 26.808,48 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w wysokości do 2.100,00 zł przez 6/12 miesięcy,
 •  wsparcie szkoleniowe i doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Stypendia szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

W pierwszej połowie 2019 roku, w ramach rekrutacji do projektu, wpłynęło 41 formularzy z czego wyłoniono 34 Uczestników projektu, których zakwalifikowano do poszczególnych grup:

 • podstawowa – 12 uczestników
 • średniozaawansowana – 10 uczestników
 • zaawansowana – 12 uczestników

Wszyscy uczestnicy ukończyli cykl szkoleń przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Grupa zaawansowana skorzystała również z indywidualnego doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w wymiarze 3 h. Obecnie grupa podstawowa i średniozaawansowana korzysta z indywidualnych spotkań z doradcą, w ilości od 6 - 10 h.

Każdy uczestnik projektu pracował z oficerem dotacyjnym nad sporządzeniem biznesplanu stanowiącym wniosek dotacyjny w wymiarze 6 h.

Od 01 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. ogłoszono nabór biznesplanów. Złożono 12 biznesplanów, które podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez oficerów niezależnych.

Kolejnym etapem projektu jest zawarcie:

 • umowy o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 26.808,48 zł na rozpoczęcie  działalności gospodarczej,
 • umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 2.100,00 zł przez okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia do 12 m-cy,
 • umów o wsparcie pomostowe w postaci usług doradczych po rozpoczęciu działalności gospodarczych.

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

 • Magda

  Czy będzie gdzieś lista uczestników?

 • Stratny

  Dobry tytuł "Pakiet na strat"

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.