Wiadomości z Zabrza

LXIV sesja Rady Miasta Zabrze

  • Dodano: 2023-03-08 08:00, aktualizacja: 2023-03-08 08:03

Już w najbliższy piątek, 10 marca, odbędzie się LXIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny.

LXIV sesja Rady Miasta Zabrze - porządek obrad

Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

  1. przekazania skargi Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.2.10.2023 z dnia 10 lutego 2023 r. na Uchwałę Nr LIII/778/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
  2. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.125.2023 z dnia 10 lutego 2023 r.;
  3. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048;
  5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2023”;
  6. udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2023, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności;
  7. określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023;
  8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonym w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również