Wiadomości z Zabrza

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - 1,5 mln naniesionych zagrożeń

  • Dodano: 2020-05-27 06:15, aktualizacja: 2020-05-27 09:14

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszy się wciąż ogromną popularnością. W dniu 22 maja 2020 r. liczba naniesionych zagrożeń przekroczyła 1, 5 mln.

Aplikacja, która została opracowana przy współudziale społeczeństwa funkcjonuje nieprzerwanie od października 2016 r. Od tego czasu stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odwiedzano ponad 7 mln razy. Każdego dnia użytkownicy Mapy Zagrożeń, których liczba przekroczyła 2,2 mln, nanoszą średnio ponad 1100 różnego rodzaju dostrzeżonych w okolicy swojego miejsca zamieszkania zagrożeń. Dzieląc się w ten sposób spostrzeżeniami z Policją wpływają realnie na swój poziom bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo bliskich i sąsiadów. To współdziałanie połączone z profesjonalizmem policjantów, realizujących zadania w obszarze funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, skutkuje rozwiązaniem wielu lokalnych problemów.

Przypomnijmy jak to się zaczęło.

Opracowane w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji założenia zostały przedstawione społeczeństwu podczas konsultacji społecznych, które odbywały się w I kwartale 2016 r. Na podstawie informacji pozyskanych od obywateli, którzy w liczbie prawie 218 tysięcy uczestniczyli w blisko 12 tysiącach spotkań i konsultacji, opracowano katalog zagrożeń, które w ocenie społeczeństwa w sposób istotny wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Pewnym zaskoczeniem wówczas był fakt, że na poczucie bezpieczeństwa ludzi bardziej wpływają takie zagrożenia jak: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, przekraczanie dozwolonej prędkości czy zła organizacja ruchu drogowego niż potencjalne zagrożenie stania się ofiarą kradzieży czy pobicia. Dlatego postanowiliśmy stworzyć katalog zagrożeń opierający się na potrzebach społecznych. W ten sposób mieszkańcy stali się współtwórcami aplikacji, której podstawowym celem była i jest poprawa poczucia bezpieczeństwa ludzi w miejscu ich zamieszkania, pracy czy wypoczynku. Po dwumiesięcznym okresie testowania i pozytywnym odbiorze zaproponowanego przez Policję rozwiązania na terenie województwa podlaskiego, pomorskiego oraz na terenie Warszawy i jej okolic, od 5 października 2016 r., z aplikacji mogą korzystać już wszyscy mieszkańcy, bezpłatnie i anonimowo. KMZB to nie tylko sposób informowania Policji o występujących zagrożeniach, ale również platforma wymiany informacji, z wykorzystaniem której Policja informuje użytkowników o podejmowanych działaniach na rzecz eliminacji zgłoszonych i potwierdzonych uprzednio zagrożeń. Najczęściej wybieranymi przez użytkowników kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zagrożeń w tych kategoriach odnotowano ponad milion, co stanowi 70% wszystkich naniesionych zagrożeń na KMZB.

Niewątpliwie wpływ na wysoki poziom zainteresowania ma szybkie i rzeczowe podejmowanie działań przez policjantów w celu weryfikacji naniesionego przez obywatela zagrożenia, a w przypadku jego potwierdzenia zmierzających do skutecznej jego eliminacji. W okresie dotychczasowego funkcjonowania aplikacji zostało rozwiązanych wiele lokalnych problemów, takich jak: niewłaściwe parkowanie pojazdów, eliminowanie z ruchu drogowego kierujących przekraczających dozwoloną prędkość, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz zatrzymywanie i pociąganie do odpowiedzialności karnej osoby handlujące środkami odurzającymi. Podkreślić także należy wagę kategorii osoba bezdomna wymagająca pomocy, dzięki której udało się wielokrotnie pomóc osobom będącym w kryzysie bezdomności.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które podlega stałej ewaluacji. Dokonywane zmiany wynikają przede wszystkim ze zgłaszanych potrzeb przez samych użytkowników i dotyczą zarówno funkcjonalności aplikacji jak i potrzeby dodania nowych kategorii zagrożeń. Dzięki sugestiom internautów Mapa Zagrożeń została wzbogacona m..in. o takie funkcjonalności jak: możliwość dodania opisu, załączenia zdjęć czy filmów, czy też możliwość korzystania z aplikacji z pomocą urządzeń mobilnych. Także katalog dostępnych do wyboru zagrożeń ulegał modyfikacji. Już w trakcie funkcjonowania KMZB dodano takie kategorie jak: wałęsające się bezpańskie psy czy też miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej. Obecnie użytkownik ma do wyboru 24 kategorie zagrożeń.

Jak bardzo KMZB jest uniwersalnym narzędziem komunikacji społeczeństwa z Policją mogliśmy się przekonać w tak trudnym dla Polaków okresie trwającej obecnie epidemii. Wykorzystując kategorię grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją mieszkańcy przekazywali informacje dotyczące nieprzestrzegania wprowadzonych zakazów, nakazów lub obostrzeń związanych z walką z epidemią COVID-19. Pozwoliło w sposób bezpieczny dla samych użytkowników przekazać ważny sygnał, na podstawie którego policjanci interweniowali w interesie zdrowia publicznego.

W dotychczasowym okreie funkcjonowania tego nowatorskiego rozwiązania, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa była również przedmiotem badań naukowych jak i też była wielokrotnie poddawana ocenie z wykorzystaniem narzędzi badania opinii publicznej. Wszystkie te działania potwierdziły zasadność wprowadzonego rozwiązania.

Należy podkreślić, że ideą działań związanych z funkcjonowaniem KMZB jest eliminacja uprzednio potwierdzonych przez Policję zagrożeń, których występowanie wskazali użytkownicy. Dopiero w takiej sytuacji można uznać, że współpraca Policji ze społeczeństwem w zakresie poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym została osiągnięta. Tylko partnerskie i odpowiedzialne traktowanie się zagwarantuje oczekiwany skutek. Dotychczasowe doświadczenie, jak i badania opinii publicznej w zakresie oceny pracy Policji, pokazują, że wzajemne zaufanie budowane latami, przynosi wymierne rezultaty w postaci wzrostu poczucia bezpieczeństwa ludzi w miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku.

W przypadku konieczności uzyskania pilnej pomocy ze strony Policji należy pamiętać, że jest ona możliwa z wykorzystaniem telefonu alarmowego 112.

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Mieszkaniec

    A to taki cudowny , bezpieczny kraj.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.