Wiadomości z Zabrza

Już dzisiaj – LXII sesja Rady Miasta Zabrze

 • Dodano: 2023-02-13 08:00, aktualizacja: 2023-02-13 09:36

Dzisiaj, 13 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LXII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia o godz. 14.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048;
 3. określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2023 roku w wysokości 100.000.000 zł;
 4. przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Zabrze na lata 2023-2026”;
 5. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu;
 6. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze;
 7. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Zabrze na lata 2023-2032;
 8. zmiany uchwały Nr III/20/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 9. zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 10. zmiany uchwały Nr XXV/269/16 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych;
 11. zmiany Uchwały Nr XV/270/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zabrzu;
 12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej;
 13. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. ks. Norberta Bończyka;
 14. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
 15. zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat;
 16. wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na lata 2023-2024;
 17. petycji BK.152.5.2022.

Zainteresowani sesją będą mogli również śledzić transmisję sesji na żywo na stronie zabrzańskiego Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekt "Kontroluj i Decyduj"

Celem projektu "Kontroluj i Decyduj" Fundacji Społeczeństwo 2.0  jest aktywizacja społeczeństwa poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w lokalnej polityce, czy ogólnie w życiu publicznym. Dzięki przygotowanej platformie mieszkańcy mogą m.in. głosować nad ważnymi dla siebie tematami, wypełniać ankiety i mieć wgląd do statystyk głosowań.

Platforma jest zupełnie darmowa, a w jej skład wchodzą: aplikacja mobilna (dostępna na platformę Android i iOS) i aplikacja webowa (dostępna przez stronę www). Konto na platformie może założyć każdy - zarówno mieszkańcy miasta, jak i goście.

W aplikacji dostępne są już aktualne głosowania:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również