Wiadomości z Zabrza

Do piątku trwają konsultacje społeczne w sprawie nowych dzielnic w Zabrzu

  • Dodano: 2021-06-21 07:30, aktualizacja: 2021-06-21 07:49

Zapraszamy mieszkańców Zabrza do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie projektów statutów dzielnic oraz tworzenia nowych jednostek pomocniczych miasta.

Przedmiotem konsultacji będą projekty uchwał w sprawach nadania statutów już istniejącym dzielnicom miasta oraz utworzenia trzech nowych jednostek pomocniczych: Śródmieścia, Poremby i Skłodowskiej-Curie.

Projekty w/w uchwał zostały udostępnione mieszkańcom poprzez ich podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce “Konsultacje społeczne z mieszkańcami” w terminie od 31 maja do 25 czerwca.

W celu ułatwienia mieszkańcom udziału w konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zostały utworzone zakładki dedykowane każdej istniejącej już dzielnicy miasta oraz tym trzem projektowanym, w których umieszczono niezbędne dla przeprowadzenia procesu konsultacji dokumenty.

Mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski i opinie do projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.

Dokumenty będzie można złożyć korzystając z formularza zgłoszeniowego publikowanego na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu,  na piśmie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5 – 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.