Wiadomości z Zabrza

18. edycja Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019". UM Zabrze nagrodzony

  • Dodano: 2019-11-04 10:45

29 października, w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody Laureatom Konkursu EKOLAURY organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.

Podczas wydarzenia nagrody przyznane Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu odebrała zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba.

Miastu Zabrze przyznano prestiżową nagrodę EKOLAUR w dwóch kategoriach:

„Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami” za przedsięwzięcie “Rekultywację terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich priorytetu II, Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

W ramach ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami Miasto Zabrze jako pierwsze w Polsce zrealizowało projekt pod nazwą “Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”. Celem było przywrócenie terenom zdegradowanym i zdewastowanym działalnością przemysłową o łącznej powierzchni 183 ha, wartości przyrodniczych oraz znaczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Usunięto 8000 ton odpadów, w tym 500 ton smoły i paku. Poddano remediacji 100 000 mł gruntów zanieczyszczonych głównie węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Nasadzono 1800 sztuk drzew oraz 29000 sztuk krzewów. Kontynuacją działań związanych z ochroną powierzchni ziemi jest obecnie realizowany projekt pt. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze”, którego celem jest podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza, przywrócenie właściwego funkcjonowania wszystkich terenów zieleni miejskiej tak, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną, miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów oraz stanowiącym wizytówkę miasta. Projekt obejmuje 21 lokalizacji o łącznej powierzchni 33,95 ha. W pierwszym etapie tego projektu nasadzono: 584 drzewa, 24710 krzewów, 56694 bylin, założono 13582 m2 trawników i łąk kwiatowych. W II etapie planuje się nasadzenie: 1479 drzew, 142120 krzewów i 38642 bylin.

„Energooszczędność, Efektywność Energetyczna” za przedsięwzięcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze”.

Miasto Zabrze od wielu lat podejmuje działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej budynków, a tym samym poprawy jakości powietrza. W 2007 r. Miasto Zabrze podjęło proces termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych należących do miasta. Do końca 2018 roku przeprowadzono termomodernizację 79 budynków w tym: 15 budynków komunalnych mieszkalnych, 28 szkół, 13 przedszkoli, 1 żłobka oraz 22 innych budynków. Od 2009 r. miasto realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów prowadzonych inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków i montażem instalacji OZE w domach jednorodzinnych. Zrealizowano 4124 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (1171 szt.), montażu kolektorów słonecznych (867 szt.) i ogniw fotowoltaicznych (320 szt.), ociepleniu ścian (656 domów) i stropodachów (589 domów) oraz wymianie okien (521 domów). W ramach tej kategorii Gmina Zabrze od 1994 r. prowadzi również program dofinansowywania mieszkańcom zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne w lokalach mieszkalnych. Do 2018 r. dzięki dofinansowaniu przeprowadzono modernizację 10302 systemów grzewczych.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Jego głównym celem jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną; popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w dziewięciu kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowa; Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami; Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii; Ekoprodukt, zielone technologie; Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody; Energooszczędność, efektywność energetyczna; Czystsza Produkcja; Gmina, związek gminny przyjazny środowisku oraz Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również