Wiadomości z Zabrza

Jak odwołać się od wywłaszczenia?

  • Dodano: 2020-06-02 06:15, aktualizacja: 2020-06-01 11:21

Wywłaszczenia dokonywane na cele publiczne wiążą się z prawem do uzyskania stosownego odszkodowania. Podstawą w tym przypadku jest stosowna decyzja ZRID. Nie każdy właściciel nieruchomości wie jednak, że ma możliwość się od niej odwołać.

Pomoc prawna przy wywłaszczeniach

Wywłaszczenia należą w głównej mierze do sfery prawa administracyjnego – oznacza to, że wypłata stosownego odszkodowania na rzecz właściciela określonej nieruchomości, a także wydanie decyzji ZRID będącej podstawą wywłaszczenia wiąże się z koniecznością zachowania ścisłych procedur.

Osoby, które są wywłaszczane w zdecydowanej większości przypadków nie posiadają dostatecznej wiedzy i doświadczenia, które pozwalałyby im na prawidłowe oszacowanie wartości wypłacanego odszkodowania – a to jak pokazuje praktyka jest nagminnie zaniżane przez właściwe organy administracyjne.

Pomoc prawna oferowana przy wywłaszczeniach jest wręcz nieoceniona. Jedną z ciekawszych ofert na rynku w omawianym zakresie prezentuje Kancelaria Prawna Inlegis, możemy w niej znaleźć:

  • analizę stanu prawnego i faktycznego sprawy każdego klienta,

  • sprawdzenie poprawności i prawidłowości dokonanej wyceny wywłaszczanej nieruchomości,

  • bieżące wsparcie prawników w toku całej sprawy wywłaszczeniowej,

  • reprezentację klienta przed organami administracyjnymi oraz sądami,

  • sporządzanie pism administracyjnych, procesowych oraz opinii prawnych.

Odwołanie od decyzji ZRID

Decyzja administracyjna ZRID jest podstawą do wywłaszczenia określonej osoby. Prawo dopuszcza jednak możliwość wniesienia stosownego odwołania – jeśli okaże się ono skuteczne, wywłaszczenie nie będzie możliwe do przeprowadzenia.

Odwołanie od decyzji należy złożyć w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jednak w przypadku decyzji ZRID ww. wymieniony termin budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia informacji o wydanej decyzji właściciel wywłaszczanej nieruchomości ma kolejne 14 dni na złożenia odwołania do właściwego organu. Upływ tego terminu zamyka przed właścicielami wywłaszczanych nieruchomości możliwość wyrażenia jakiegokolwiek sprzeciwu.

Jeśli decyzja ZRID została wydana przez starostę, odwołanie od niej należy złożyć do wojewody. Jeśli zaś organem wydającym decyzję był wojewoda, organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Czy pomoc prawnika jest potrzebna?

W Polsce pomoc prawna jest dobrowolna, dotyczy to także spraw odszkodowawczych z zakresu wywłaszczeń. Samodzielne próby odwoływania się od decyzji ZRID nie są dobrym pomysłem - w tym zakresie potrzebna jest bowiem odpowiednia wiedza i doświadczenie.

Moim zdaniem wsparcie prawnika jest potrzebne w każdej sprawie odszkodowawczej, zwłaszcza gdy mówimy o wywłaszczeniach dokonywanych na cele publiczne. Organy administracji wypłacają odszkodowania w znacznie zaniżonych kwotach i nie informują wywłaszczanych o możliwości żądania wpłaty wyższych rekompensat – wyjaśnia Mirosław Ochojski, prawnik z Kancelarii Inlegis.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w zakresie odwołania się od decyzji ZRID lub uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie, zachęcamy do odwiedzenia portalu wywlaszczenie.pl

Znajdą tu Państwo nie tylko ofertę pomocy przy podwyższaniu wysokości rekompensaty finansowej za wywłaszczoną nieruchomość, ale także aktualizowaną i poszerzaną bazę artykułów, która w przystępny i darmowy sposób może pomóc w rozwiązaniu pojawiających się problemów związanych z tym zagadnieniem.

https://www.wywlaszczenie.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.