Wiadomości z Zabrza

Czym jest ZRID?

  • Dodano: 2020-06-04 11:15, aktualizacja: 2020-06-08 10:06

Wywłaszczenia dokonywane na cele publiczne wiążą się z prawem do uzyskania stosownego odszkodowania. Temat ten jest ściśle związany z decyzją ZRID – czym ona tak naprawdę jest?

 

Wsparcie prawne przy wywłaszczeniach

Wywłaszczenia należą w głównej mierze do sfery prawa administracyjnego – oznacza to, że wypłata stosownego odszkodowania na rzecz właściciela określonej nieruchomości wiąże się z koniecznością zachowania ścisłych procedur.

Osoby, które są wywłaszczane w zdecydowanej większości przypadków nie posiadają dostatecznej wiedzy i doświadczenia, które pozwalałyby im na prawidłowe oszacowanie wartości wypłacanego odszkodowania – a to jak pokazuje praktyka jest nagminnie zaniżane przez właściwe organy administracyjne.

Pomoc prawna oferowana przy wywłaszczeniach jest wręcz nieoceniona. Jedną z ciekawszych ofert na rynku w omawianym zakresie prezentuje Kancelaria Prawna Inlegis, możemy w niej znaleźć:

  • analizę stanu prawnego i faktycznego sprawy każdego klienta,

  • sprawdzenie poprawności i prawidłowości dokonanej wyceny wywłaszczanej nieruchomości,

  • bieżące wsparcie prawników w toku całej sprawy wywłaszczeniowej,

  • reprezentację klienta przed organami administracyjnymi oraz sądami,

  • sporządzanie pism administracyjnych, procesowych oraz opinii prawnych.

ZRID – podstawa wywłaszczenia

ZRID jest skrótem od zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ta decyzja administracyjna jest podstawą do przeprowadzenia wywłaszczania, a co za tym idzie także i wypłaty stosownego odszkodowania z tego tytułu.

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej niesie za sobą szereg skutków prawnych, które omówimy poniżej. Istotnym jest, aby pamiętać iż mają one charakter administracyjny a co za tym idzie nie wymagają zgody stron, których dotyczą a w szczególności właścicieli nieruchomości objętych decyzją.

Każdej ze stron objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przysługuje prawo do odwołania. Odwołanie składa się do organu wyższego szczebla, tj. od decyzji starosty do wojewody a od decyzji wojewody do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od prawidłowego zawiadomienia strony.

Czy pomoc prawnika jest potrzebna?

W Polsce pomoc prawna jest dobrowolna, dotyczy to także spraw odszkodowawczych z zakresu wywłaszczeń. Samodzielne próby żądania wyższej rekompensaty pieniężnej lub podważania wydanej decyzji ZRID zazwyczaj nie są skuteczne. W tym zakresie potrzebna jest bowiem odpowiednia wiedza i doświadczenie, a takie może zaproponować wyłącznie specjalista z zakresu wywłaszczeń.

Moim zdaniem wsparcie prawnika jest potrzebne w każdej sprawie odszkodowawczej, zwłaszcza gdy mówimy o wywłaszczeniach dokonywanych na cele publiczne. Organy administracji wypłacają odszkodowania w znacznie zaniżonych kwotach i nie informują wywłaszczanych o możliwości żądania wpłaty wyższych rekompensat – wyjaśnia Mirosław Ochojski, prawnik z Kancelarii Inlegis.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w zakresie procedury wywłaszczeniowej oraz podwyższenia należnego odszkodowania, zachęcamy do odwiedzenia portalu wywlaszczenie.pl

Znajdziecie tu Państwo nie tylko ofertę pomocy przy podwyższaniu wysokości rekompensaty finansowej za wywłaszczoną nieruchomość, ale także aktualizowaną i poszerzaną bazę artykułów, która w przystępny i darmowy sposób może pomóc w rozwiązaniu pojawiających się problemów związanych z tym zagadnieniem.

https://www.wywlaszczenie.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.