Wiadomości z Zabrza

Opublikowano listę rankingową dla projektu “Pakiet na start – 2”

  • Dodano: 2021-05-04 07:45, aktualizacja: 2021-05-04 07:56

Opublikowana została lista rankingowa w ramach projektu „Pakiet na start – 2”. Przedsięwzięcie wspiera rozwój przedsiębiorczości wśród osób powyżej 30 roku życia – mieszkańców Zabrza – poprzez utworzenie 34 miejsc pracy w formie samozatrudniona. Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia br. do końca grudnia 2022 r.

Lista Rankingowa “Pakiet na start – 2”

Zakwalifikowani uczestnicy są objęci wsparciem takim jak:

  • szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
  • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności.

Projekt „Pakiet na start – 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 422 049,04 zł.

Kwota dofinansowania: 2 340 131,59 zł.

Więcej informacji na temat rekrutacji do projektu znajdą Państwo TUTAJ

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.