Wiadomości z Zabrza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  • Dodano: 2020-01-30 11:00

Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm), Prezydent Miasta Zabrze podaje do publicznej wiadomości:

1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, które zostały określone w niżej wymienionych Uchwałach Rady Miasta Zabrze:

UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
http://www.bip.um.zabrze.pl/db/4_13_181450_46.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

http://www.bip.um.zabrze.pl/db/4_13_181451_46.pdf

2) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które zostały określone w niżej wymienionym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze

ZARZĄDZENIE NR 63/WO/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2020/2021

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/604002/Zarz%C4%85dzenie-63_WO_2020

3) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, które zostały określone w niżej wymienionym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze

- ZARZĄDZENIE NR 66/WO/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/604058/Zarz%C4%85dzenie-66_WO_2020

4) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, które zostały określone w niżej wymienionym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze

- ZARZĄDZENIE NR 64/WO/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, prowadzonych przez Miasto Zabrze

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/604042/Zarz%C4%85dzenie-64_WO_2020

5) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej publicznej szkoły podstawowej, które zostały określone w niżej wymienionym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze

- ZARZĄDZENIE NR 65/WO/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/604020/Zarz%C4%85dzenie-65_WO_2020

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.