Wiadomości z Zabrza

"Nić empatii" z Zakładu Karnego w Zabrzu. Maseczki trafiły do Fundacji "Dobra Akcja"

  • Dodano: 2020-05-22 08:15, aktualizacja: 2020-05-22 08:27

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazali 180 maseczek Fundacji "Dobra Akcja”.

Trafią one do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gliwic. Na tym nie poprzestajemy, szyjemy dalej, w pomoc angażujemy kolejnych skazanych. Już niedługo kolejną partię 500 sztuk maseczek  otrzyma Dom Dziennego Pobytu "Rodzina” w Zabrzu – podkreśla ppor. Katarzyna Jabłońska, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.

Zawsze gotowi do pomocy

Funkcjonariusze Służby Więziennej resocjalizują i pomagają w walce z koronawirusem. Szycie maseczek w ramach programów resocjalizacyjnych jest realizowane we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych na Śląsku. Więźniowie szyją prawie 2 tys. maseczek dziennie, a liczba ta w miarę pozyskiwanych przez skazanych umiejętności, stale rośnie. Uszyte maseczki trafiają w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga m.in. do takich placówek jak szpitale, domy pomocy społecznej, domy opieki,  stowarzyszenia czy samorządy, a stamtąd do konkretnych osób będących w potrzebie.  Skazani na Śląsku szyją maseczki także dla śląskiego garnizonu Policji, dokąd finalnie trafi ich aż 20 tysięcy – dodaje mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Resort Sprawiedliwości Pomaga

W związku ze stanem epidemii i dużym zapotrzebowaniem na środki chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa administracja zabrzańskiej jednostki włączyła się  w ogólnopolską akcję  zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienna pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Odpowiedzieliśmy  na apel o pomoc różnych instytucji, z którymi współpracujemy już od wielu lat - między innymi Fundacji ,,Dobra Akcja”. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że w trudnych sytuacjach zawsze można na nas liczyć. Tak też było w tym przypadku. Wielu funkcjonariuszy wykazało się ogromnym zaangażowaniem, aby jak najszybciej rozpocząć produkcję maseczek wielorazowego użytku.  Niektórzy wychowawcy nauczyli się nawet szyć na maszynie, aby potem te umiejętności przekazywać skazanym – powiedziała ppłk Dorota Wyląg, dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu.

Cegiełka w walce z epidemią

21.05.2020 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zabrzu przekazali 180 sztuk maseczek wielokrotnego użytku Olgierdowi Gerszyńskiemu, dyrektorowi  Fundacji „Dobra Akcja” z Gliwic. Uszyli je skazani z materiału przekazanego przez fundację podczas zajęć programu readaptacji społecznej ,,Nić empatii”. W proces zaangażowani są także funkcjonariusze zabrzańskiej jednostki. To oni nadzorują pracę skazanych, uczą ich obsługi maszyn,  a nawet sami siadają do maszyn i szyją – w ten sposób oddziałują na osadzonych poprzez przykład własny.

Jestem wdzięczny dyrekcji jednostki, funkcjonariuszom oraz skazanym za okazane wsparcie. To ogromna pomoc dla mieszkańców regionu śląskiego, dla których ostatnie dni są szczególnie trudne z uwagi na wzrost zakażeń. Otrzymane maseczki trafią do Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, który rozdysponuje je wśród najbardziej potrzebujących– powiedział dyrektor fundacji.  Współpraca z Zakładem Karnym w Zabrzu w ramach różnych akcji charytatywnych trwa już  od kilku lat   i zawsze  przynosi wymierne korzyści – dodaje.

Nić empatii

To autorski program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych  w zakresie kształtowania kompetencji społecznych stworzony przez kadrę penitencjarną zabrzańskiej jednostki. Podczas zajęć osadzeni nie tylko szyją maseczki bawełniane, ale także  uczestniczą w warsztatach psychologicznych.  Uczą się systematyczności, dokładności, współpracy w zespole, a także  kształtują nawyk pracy, empatię i postawy prospołeczne. Udowadniają sobie oraz społeczeństwu po drugiej stronie muru, że  podczas odbywania kary mogą zrobić coś dobrego, zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy,  a także, że zasługują na drugą szansę.

Takie zajęcia to skuteczne narzędzie resocjalizacji, a także możliwość realnej pomocy  w walce z niewidzialnym wrogiem – koronawirusem – podkreślają wychowawcy zabrzańskiej jednostki. 

"Nić empatii" z Zakładu Karnego w Zabrzu. Maseczki trafiły do Fundacji "Dobra Akcja"

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.