Wiadomości z Zabrza

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

 • Dodano: 2022-11-17 12:30

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967 ze. zm.), informujemy o możliwości składania wniosków do Prezydenta Miasta Zabrze przez podmioty uprawnione do dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Zabrze.

Kto może ubiegać się dodatek?

O dodatek ubiegać mogą się podmioty wrażliwe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 lub art. 26 ust. 1a ww. ustawy, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, lub zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe i lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. wnioski złożone po tym terminie pozostawia będą bez rozpoznania

Postępowanie w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku prowadzi:

 • Biuro Głównego Inżyniera Miasta (ul. Religi 1, ),
 • e-mail: sekretariat_gim@um.zabrze.pl,
 • tel. 32 27 39 758,

W celu złożenia dokumentów, należy:

 • wypełnić wniosek zgodnie z  Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. (Dz.U.2022.poz. 2191, zgodnie z instrukcjami na wniosku).
 • do wniosku załączyć obowiązkowo oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów:
  • potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, któremu przysługuje dodatek;
  • sprzedaży będących podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty potwierdzających datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa; dokumentami sprzedaży będącymi podstawą do wykonania obliczeń.
 • nieobowiązkowo – można dołączyć kopię złożonej deklaracji CEEB.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również