Urząd Miasta Zabrze

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta

Urząd Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
e-mail: umz@um.zabrze.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska:

Sala Obsługi Interesanta, kasy oraz Punkt Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 są czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 17:00
Punkt Obsługi Interesanta w Centrum Handlowym M1, przy ul. Szkubacza 1, czynny jest od poniedziałku do soboty od godz. 11:00 do 19:00

Poniższe jednostki organizacyjne Urzędu przyjmują strony w poszczególne dni tygodnia w następujących godzinach:

 

Biuro Audytu Wewnętrznego
Izabela Kaszuba - Audytor Wwnętrzny
pok. 102
tel.: 32 373 35 38
fax: 32 271 08 18
e-mail: sekretariat_ba@um.zabrze.pl

Biuro Kontroli
Naczelnik: Mirosław Kaszycki
pok. 57 i 57a
tel.: 32 373 35 01
fax: 32 373 35 34
e-mail: sekretariat_bk@um.zabrze.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urszula Pawłowska - Miejski Konserwator Zabytków
pok. 508
tel.: 32 373 33 73
e-mail: sekretariat_bkz@um.zabrze.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Miejski Rzecznik Konsumentów: Agnieszka Kordasiewicz
e-mail: rzecznik_konsumenta@um.zabrze.pl
pok. 316
tel.: 32 373 33 04
e-mail: sekretariat_brk@um.zabrze.pl
godziny urzędowania:

  •      poniedziałek - 7:30-17:00

  •      wtorek - piątek 7:30-15:30

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Naczelnik: Andrzej Twardecki
pok. 501 i 503
tel.: 32 373 35 35
tel./fax: 32 373 35 04
e-mail: sekretariat_bnw@um.zabrze.pl

Biuro Prawne
Katarzyna Kołodziej - Główny Specjalista
tel.: 32 373 33 93
pok. 403
e-mail: sekretariat_bp@um.zabrze.pl

Biuro Rady Miejskiej
Naczelnik Wydziału: Grażyna Guzikiewicz
tel.: 32 373 34 08
tel.: 32 373 34 56
pok. 218
e-mail: sekretariat_brm@um.zabrze.pl
godziny urzędowania:

  •      poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Biuro Zamówień Publicznych
Naczelnik: Justyna Olszewska
pok. 305
tel.: 32 373 35 52
tel.: 32 373 35 16
fax: 32 373 34 27
e-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Lech Wójcik
Kierownik kancelarii tajnej: Jarosław Widerski
pok. 104
tel.: 32 373 35 05
godziny urzędowania:

  •     poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Janina Balicka
tel.: 32 271 02 16
tel.: 32 373 35 84
32 373 35 82 - archiwum
32 373 35 85 - z-ca kierownika
32 373 35 83 - sekretariat
fax: 32 373 35 82
e-mail: sekretariat_usc@um.zabrze.pl
godziny urzędowania:

  •     poniedziałek 7:30-17:00

  •     wtorek - piątek 7:30-15:30


Wydział Budownictwa
Naczelnik: Zbigniew Kozik
pok. 518
Sekretariat:
pok. 517
tel.:  32 373 34 22
e-mail: sekretariat_wb@um.zabrze.pl

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Zastępca Skarbnika pełniący funkcję Naczelnika: Joanna Ilnicka
pok. 120
tel.: 32 373 34 89
e-mail: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl

Wydział Ekologii
Naczelnik: Janusz Famulicki
pok. 208
tel.: 32 373 33 34
tel.: 32 373 33 33
fax: 32 373 33 39
e-mail: sekretariat_we@um.zabrze.pl

Wydział Geodezji
Naczelnik: Grzegorz Dragańczyk
Sekretariat Wydziału Geodezji
tel.: 32 373 33 459/360
pok. 50
tel.: 32 373 34 59
fax: 32 373 34 60
e-mail: sekretariat_wg@um.zabrze.pl
http://gis.um.zabrze.pl

Wydział Informatyki
Naczelnik: Józef Strózik
tel. 32 373 33 11
pok. 77
tel.: 32 373 33 55
fax: 32 373 35 58
e-mail: sekretariat_win@um.zabrze.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej
Naczelnik: Walenty Biedulski
tel.: 32 373 33 57
pok. 407
tel.: 32 373 33 48
fax: 32 373 35 54
e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

Wydział Inwestycji
Naczelnik: Kazimierz Ladziński
tel.: 32 373 35 15
pok. 207
tel./fax: 32 373 34 57
e-mail: sekretariat_wi@um.zabrze.pl


Wydział Komunikacji
Naczelnik: Elżbieta Sikora
pok. 102
tel.: 32 373 33 92
fax: 32 271 03 78
e-mail: sekretariat_wk@um.zabrze.pl

Wydział Kontaktów Społecznych
Naczelnik: Dariusz Krawczyk
tel.: 32 373 34 99
tel: 32 373 34  91
pok. 201
fax: 32 373 34 06
e-mail: sekretariat_wks@um.zabrze.pl

Wydział Księgowości Urzędu

Naczelnik: Edyta Zelosko
pok. 126
tel.: 032 373 33 06
e-mail: sekretariat_ksu@um.zabrze.pl

Wydział Kultury i Sportu
Naczelnik: Dorota Szatters
tel.: 32 373 34 96
pok. 301
tel.: 32 373 34 14
tel./fax: 32 373 34 40
e-mail: sekretariat_ks@um.zabrze.pl

Wydział Obrotu Nieruchomościami
Naczelnik: Magdalena Korzeniowska
pok. 412
tel.: 32 37 33 478
e-mail: sekretariat_on@um.zabrze.pl


Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Naczelnik: Czesława Winecka
tel.: 32 373 34 13
ul. Wolności 286, pok. 203
41-800 Zabrze
tel.: 32 373 34 35
fax: 32 370 14 19
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Katarzyna Ciołecka
pok. 326
tel.: 32 373 34 10
e-mail: sekretariat_or@um.zabrze.pl

Wydział Oświaty
Naczelnik: Andrzej Gąska
tel./fax: 32 271 66 30
ul. Park Hutniczy 8, pok. 6
41-800 Zabrze
tel. sekretariat: 32 37 33 540
e-mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik: Katarzyna Kucia
pok. 117
tel.: 32 373 33 85
e-mail: sekretariat_wp@um.zabrze.pl

Wydział Promocji i Turystyki
Naczelnik: Jan Szołtysek
tel.: 32 373 35 20
e-mail: sekretariat_bpr@um.zabrze.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik: Henryk Michalski
tel.: 32 373 33 16
ul. Wolności 286, pok. 108
41-800 Zabrze
tel./fax: 32 373 34 50
e-mail: sekretariat_so@um.zabrze.pl

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Naczelnik: Bartłomiej Szewczyk
tel./fax: 32 373 34 87
ul. Wolności 286, pok. 212
41-800 Zabrze
tel./fax: 32 373 34 85
fax: 32 373 35 22
e-mail: sekretariat_sr@um.zabrze.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

naczelnik: Artur Nowakowski
ul. Piastowska 11, pok. 5
41-800 Zabrze
tel./fax: 32 373 34 93
e-mail: sekretariat_zkol@um.zabrze.pl

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

naczelnik: Anna Wyleżoł
tel.: 32 373 33 94
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 57
41-800 Zabrze
tel.: 32 373 33 17
fax: 32 373  33 21
e-mail: sekretariat_zn@um.zabrze.pl

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
Ewa Weber - Sekretarz Miasta
pok. 211
tel.: 32 373 34 32
fax.: 32 271 16 39
e-mail: sekretariat_zpu@um.zabrze.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą

Naczelnik: Marcin Lesiak
tel.: 32 373 35 23
ul. Wolności 286, pok. 312
41-800 Zabrze
tel.: 32 373 35 23
tel./fax: 32 373 35 21
e-mail: sekretariat_bwz@um.zabrze.pl

Wydział Egzekucji Administracyjnej
Naczelnik: Tomasz Trzeja
pok: 2, 311, 312
tel. 32 37 33 526
tel. 32 37 33 527
e-mail: sekretariat_wea@um.zabrze.pl
 

3389
Twój schowek