Wiadomości z Zabrza

Porozumienie rodzicielskie

  • Dodano: 2024-03-20 19:00, aktualizacja: 2024-03-22 07:28

Rozwód to zawsze trudne chwile dla całej rodziny, zarówno dla rozwodzących się małżonków, jak również dla ich małoletnich dzieci. Podejmując decyzje o rozwodzie większość rodziców marzy, aby ich rozstanie przebiegło z jak najmniejszym stresem dla dzieci, co finalnie przełoży się na poczucie bezpieczeństwa i komfort wszystkich członków rodziny. W postępowaniu o rozwód Sąd poza obowiązkiem zbadania czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, tj. czy ustały pomiędzy nimi wszystkie więzi: gospodarcza, fizyczna i duchowa oraz zbadaniu czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (jeśli małżonkowie o to wnoszą), ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich najważniejszych kwestiach związanych z dziećmi małżonków, takich jak władza rodzicielska, alimenty, kontakty i miejsce pobytu dzieci po rozwodzie. Porozumienie rodzicielskie jest dobrym sposobem, aby móc w drodze negocjacji pomiędzy małżonkami uregulować najważniejsze sprawy związane z wychowaniem dzieci po rozstaniu.

Co to jest porozumienie rodzicielskie i jak je przygotować?

Przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”) nie zawierają żadnego unormowania dotyczącego porozumienia rodzicielskiego, choć k.r.o. w kilku miejscach mówi o nim wprost. Samo porozumienie rodzicielskie jest najogólniej rzecz ujmując zawartą pomiędzy rozstającymi się rodzicami umową, która ma celu uregulowanie wszystkich najistotniejszych kwestii związanych z wychowaniem dziecka po rozstaniu. Oznacza to, że w porozumieniu rodzicielskim co do zasady muszą znaleźć się uregulowania dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, sprawowania nad nimi opieki i formuły kontaktów z dziećmi, kwestii związanych z utrzymaniem dzieci po rozwodzie, czyli alimentów na nie oraz ustalenia dotyczące ich miejsca zamieszkania po rozstaniu. Wskazane powyżej kwestie to tzw. minimum, które musi znaleźć się w porozumieniu rodzicielskim. Najlepiej przygotowane porozumienie rodzicielskie to takie, które zostanie przygotowane przez rodziców zgodnie, ponieważ jedynie takie porozumienie jest gwarantem jego późniejszego przestrzegania.

Co można uregulować w porozumieniu rodzicielskim?

Jak wskazano powyżej porozumienie rodzicielskie reguluje najważniejsze sfery związane z życiem dziecka. W porozumieniu rodzicielskim oprócz podstawowych elementów, takich jak kwestie związane z utrzymaniem dziecka (alimentami na dziecko), miejscem zamieszkania dziecka po rozstaniu, czy sposobem sprawowania nad dzieckiem opieki i kontaktami z dzieckiem (np. w formie opieki naprzemiennej, czy to w formie ściśle określonej formuły kontaktów z dzieckiem) można zawrzeć wiele dodatkowych uregulowań. Porozumienia rodzicielskie zwykle bywają rozbudowane, bowiem rodzice bardzo często chcą uregulowania kwestii związanych z wyrażaniem zgody na wyjazdy zagraniczne z dzieckiem lub dziecka, uregulowania kwestii związanej z dostępem do dokumentacji medycznej dziecka, sprecyzowania, gdzie co do zasady będą przechowywane dokumenty dziecka (paszport czy dowód osobisty) i jak ma przebiegać proces przekazywania dokumentów w związku np. z wyjazdem dziecka. Niektórzy rodzice chcą mieć uregulowane, że były partner musi posiadać zgodę na skorzystanie w opiece nad dzieckiem z pomocy niani czy opiekunki. Strony mogą umówić się jakich lekarstw nie będą podawać dziecku (jeśli nie będzie zalecenia lekarza w tym zakresie), czy też ustalić jak będzie przebiegał proces zmiany placówki medycznej dziecka. Zdarza się też, że rodzice chcą ustalić jak mają wyglądać najważniejsze dla dziecka dni, np. dzień urodzin, czy zakończenie roku szkolnego. Nie ma w zasadzie ograniczeń dla zagadnień, które mogą być uregulowane w porozumieniu rodzicielskim, jeśli ustalenia rodziców nie są sprzeczne z dobrem dziecka – klauzuli generalnej prawa rodzinnego. Dokładniejsze uregulowanie sytuacji prawnej dziecka i współpracy rodziców podczas jego wychowywania po rozstaniu rodziców pozwoli później uniknąć konfliktów, dlatego w tej kwestii lepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który posiada doświadczenie w tej materii i zwróci uwagę rodzicom na mogące pojawiać się w przyszłości problematyczne sytuacje.

Porozumienie rodzicielskie w postępowaniu rozwodowym

Wypracowanie przez rodziców porozumienia rodzicielskiego zawsze wpływa pozytywnie na sam proces rozwodowy. Zawarcie porozumienia bezapelacyjnie przyspiesza samo postępowanie rozwodowe. Zwykle mając porozumienie rodzicielskie, jeśli małżonkowie nie wnoszą o rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód można dostać już na pierwszym posiedzeniu (oczywiście, jeśli porozumienie nie jest sprzeczne z prawem i dobrem dziecka). Sąd co do zasad nie ingeruje w zawarte pomiędzy stronami ustalenia, jeśli najogólniej rzecz ujmując nie sprzeciwiają się one prawu i dobru dziecka. Zatem treść zawartego pomiędzy rodzicami porozumienia następnie jest konfrontowana z przepisami k.r.o. i bardzo często wciągana do samego wyroku rozwodowego. Co więcej zawarcie porozumienia rodzicielskiego jest gwarantem pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom po rozwodzie. Trzeba zaznaczyć, że jeśli małżonkom nie uda się samodzielnie uregulować kwestii dotyczących dzieci, wówczas Sąd zmuszony jest wydać powyższe rozstrzygnięcia we własnym zakresie. Oznacza to, że Sąd musi przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, często również z udziałem świadków i biegłych, co bez wątpienia wpływa na długość postępowania rozwodowego i często wiąże się z niezadowoleniem rodziców, bowiem rozwiązania dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi są im narzucone przez Sąd z góry.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej https://www.rozwodadwokatrzeszow.pl/kancelaria-krosno w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów

ul. Hanasiewicza 10

35-103 Rzeszów

Tel: +48 17 200 03 20


E-mail: kontakt@rozwodadwokatrzeszow.pl

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.