Wiadomości z Zabrza

Kurs i egzamin na wózki widłowe - wszystko, co musisz wiedzieć!

 • Dodano: 2020-01-21 09:00

Chcesz zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych? Nie masz pewności, jaki kurs wybrać czy jak przygotować się do egzaminu? Odpowiadamy na najczęstsze pytania!

Kurs na wózki widłowe

Twoim pierwszym krokiem na drodze do uprawnień na wózki widłowe powinien być kurs, obejmujący teorię i praktykę z zakresu wybranej przez Ciebie kwalifikacji. Możesz starać się o następujące uprawnienia:

 • I WJO – na wszystkie wózki,
 • II WJO – tylko na wózki jezdniowe, z wykluczeniem wózków specjalizowanych i ze zmiennym wysięgnikiem,
 • III WJO – na wózki jezdniowe z zastrzeżeniem, że mogą być one sterowane wyłącznie spoza wózka.

Sprawdź jakie wymagania musisz spełnić, by zapisać się na kurs oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze szkolenia!

Kurs na wózki widłowe - wymagania

Jeśli chcesz pracować jako operator wózków widłowych, przed przystąpieniem do kursu musisz spełnić kilka wymagań:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • mieć minimum wykształcenie podstawowe,
 • przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze operatora wózków widłowych.

Do głównych przeciwwskazań zdrowotnych zalicza się m.in. duże, nieleczone wady wzroku, epilepsję, brak pełnej sprawności psychoruchowej, znaczną utratę słuchu, choroby psychiczne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kursu?

Oferta kursów na operatora wózka widłowego jest szeroka – na co więc zwrócić uwagę, by trafić na ten najlepiej przygotowujący do egzaminu i pracy zawodowej? Szukając szkolenia sprawdź przede wszystkim, czy:

 • dany ośrodek oferuje kurs na interesujące Cię uprawnienia na wózki widłowe (I WJO, II WJO, III WJO),
 • wybrany kurs jest zgodny z programem UDT i obejmuje część teoretyczną i praktyczną,
 • ośrodek zapewnia możliwość organizacji egzaminu UDT,
 • ośrodek oferuje dodatkowe udogodnienia, np. możliwość przeprowadzenia wymaganych badań psychotechnicznych w dniu szkolenia czy wystawienie zaświadczenia o kursie w innych językach.

Egzamin UDT

By zostać operatorem wózków widłowych, samo ukończenie kursu nie wystarczy – musisz jeszcze zdać egzamin UDT na wózki widłowe, składający się z części teoretycznej i praktycznej. Dowiedz się, jak zapisać się na egzamin, właściwie się do niego przygotować i czego możesz się na nim spodziewać!

Jak zapisać się na egzamin UDT?

Większość ośrodków szkoleniowych oferuje swoim kursantom możliwość organizacji egzaminu UDT i załatwienie wszelkich, związanych z nim formalności.

Istnieje również możliwość niezależnego przeprowadzenia egzaminu. W takim przypadku należy złożyć stosowny wniosek w UDT, ponadto, na czas egzaminu należy zapewnić miejsce do jego przeprowadzenia oraz własny sprzęt.

Przygotowanie do egzaminu

Po zakończonym kursie nie zaniedbuj przygotowań do egzaminu z teorii! Jeśli uzyskasz negatywny wynik z części teoretycznej, nie możesz przystąpić do egzaminu praktycznego.

Poza notatkami i materiałami z kursu, podczas nauki przydatne są bazy pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami. Takie rozwiązanie stworzone zostało przez m.in. zabrzański Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega. Jak dowiadujemy się od instruktora z OSZ, baza pytań to realna pomoc dla kursantów:
Nasi kursanci często bardziej stresują się częścią teoretyczną, niż praktyczną egzaminu, dlatego stworzyliśmy bazę pytań z egzaminu UDT na wózki widłowe. Dzięki niej, nasi kursanci mogą utrwalić wiedzę ze szkolenia i bezstresowo podejść do zdawania teorii.

Jak przebiega egzamin na wózki widłowe?

Jak już wspomniano, egzamin UDT na wózki widłowe składa się dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Całość zajmuje około 2 godzin. Na egzamin koniecznie musisz zabrać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

Część teoretyczna trwa około godziny i obejmuje pytania z zakresu prawa związanego z dozorem technicznym, budowy wózków widłowych i dotyczących ich regulacji. W jej trakcie zadane zostanie Ci 5 pytań, w tym 2 dotyczące ogólnej wiedzy na temat wózków widłowych i 3 szczegółowe, z zakresu wybranej przez Ciebie kwalifikacji. By zdać teorię, należy odpowiedzieć na co najmniej 1 pytanie ogólne oraz 2 szczegółowe.

Egzamin praktyczny także trwa około godziny. W jego trakcie należy prawidłowo wykonać wskazane przez egzaminatora manewry, takie jak np. operowanie wózkiem widłowym między pachołkami czy podnoszenie towarów za pomocą wideł. By zdać część praktyczną, należy wykonać poprawnie wszystkie czynności i manewry.

Ważność uprawnień

Po zdanym egzaminie UDT, otrzymasz certyfikat, potwierdzający uprawnienia na wózki widłowe wybranej kategorii. W zależności od rodzaju kwalifikacji, są one ważne przez 5 lub 10 lat.

Na okres 5 lat wydaje się uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – z wysięgnikiem lub możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem. Przez 10 lat ważne są uprawnienia na wózki jezdniowe unoszące z napędem – lecz bez wysięgnika i bez możliwości unoszenia osoby obsługującej.

Gdy ważność uprawnień dobiega końca, na wniosek operatora można je bezpłatnie przedłużyć. W tym celu, należy złożyć stosowny wniosek oraz oświadczenie o wykonywaniu czynnie obsługi wózków przez okres co najmniej 3 lat w przeciągu 5 ostatnich.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.