Wiadomości z Zabrza

Jazda po alkoholu i jej konsekwencje

  • Dodano: 2021-04-06 09:00, aktualizacja: 2021-04-08 18:18

 Decydując się na picie alkoholu każdorazowo jest to poważna decyzja - niezależnie czy wypijamy lamkę wina do kolacji czy litr wódki na imprezie. Jeśli do tego rozważamy jazdę samochodem, tym bardziej powinniśmy być świadomi konsekwencji, jakie niesie za sobą kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu, która nierzadko wiąże się z odpowiedzialnością karną. 

Definicje odpowiedzialności

W Polsce rozróżniamy dwie definicje prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Pierwszą z nich jest stan nietrzeźwości, określany wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Taki stan świadczy o popełnieniu przestępstwa ściganego na podstawie przepisu prawa karnego i wiąże się z dotkliwszymi konsekwencjami. Drugim przypadkiem jest stan wskazujący na spożycie alkoholu, czyli taki, gdzie wartość stężenia alkoholu wskazuje na zakres 0,2 - 0,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymanie osoby w powyższym stanie skutkuje wykroczeniem, ściganym z kodeksu wykroczeń.

Wyznacznikiem zatem stopnia konsekwencji stanowi tu wartość stężenia alkoholu we krwi.

Kary za jazdy pod wpływem alkoholu

Dotkliwość zasądzanych kar za jazdy pod wpływem alkoholu różnią się głównie z powodu klasyfikacji czynu. Określa się, że za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowiadamy z artykułu z artykuły 178a kodeksu karnego. Co istotne nie ma tu znaczenia rodzaj drogi po której poruszał się sprawca - może być to zarówno droga niepubliczna, strefa zamieszkania czy strefa ruchu. Artykuł określa również, że kierujący musi mieć świadomość swojego czynu. Sąd określa ją zarówno na podstawie wyjaśnień samego sprawcy, jak również  stanu rozwoju umysłowego, informacji co do ilości spożytego alkoholu czy doświadczenie w jego spożywaniu. To wszystko buduje zamiar, czyli to, czy kierujący wiedział w jakim jest stanie. 

W przypadkach jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może wykazać szereg kar w tym: karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wedle Kodeksu karnego Sąd może też zasądzić bezwzględna karę więzienia w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat oraz karę świadczenia pieniężnego w wysokości 5000zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Kary takie najczęściej orzekane są wtedy, gdy popełniony czyn był powtarzany wielokrotnie przez sprawcę. 

Dotkliwą karą dla kierujących w sytuacji jazdy pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości jest także obligatoryjne orzeczenie przez sądy, zakazu prowadzenia pojazdów. Wydawane są one przeważnie na okres minimum 3 lat. W szczególnych przypadkach sąd może odebrać uprawnienia do kierowania pojazdem dożywotnio. 

Kary bywają łagodniejsze, jeśli mamy do czynienia z jazdą po spożyciu alkoholu. Wówczas musimy liczyć się z karą aresztu albo grzywny w wysokości minimum 50 zł. Co istotne, artykuł 87 kodeksu wykroczeń mówi, że nie jest tu konieczne wystąpienia skutku tzn. nie ma znaczenia czy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa w sferze ruchu. Brany pod uwagę jest już sam fakt prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ale aby Sąd mógł orzec zastosowanie aresztu niezbędne są przesłanki tj. to jak poważny był czyn, czy popełniono go umyślnie, stwierdzenie demoralizacji sprawcy lub określenie, że sprawca zasługuje na szczególne potępienie. W orzecznictwie istotne są zeznania sprawcy i świadków, zgromadzone dowody w sprawie czy postawa oskarżonego. Ważne jest czy okazuje on skruchę czy nie oraz czy współpracował z organami ścigania. Oceniany jest również sposób życia sprawcy. Określa się na jego podstawie, czy można przewidywać, że czyn nie zostanie więcej popełniony. Znaczenie mają też okoliczności czynu. Sąd bierze pod uwagę różnicę, czy kierowca spowodował realne zagrożenie dla innych uczestników w ruchu, prowadząc pojazd na uczęszczanej drodze, czy jedynie przeparkowywał pojazd na bocznej drodze.

W sprawach o wykroczenie sąd może także złagodzić lub odstąpić od wymierzenia kary, jeśli sprawca rokuje na przyszłość dobrym zachowaniem. Jednak należy pamiętać, że za jazdę po spożyciu alkoholu również zostanie nam odebrane prawo jazdy na skutek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. 

Czynniki łagodzące

W każdej sprawie sąd bierze pod uwagę czynniki łagodzące, które mają wpływ na wysokość i rodzaj zasądzonej kary. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu Sąd bierze zazwyczaj pod uwagę młody wiek sprawcy, jego nienaganne życie, dobrą opinię, brak oznak demoralizacji czy także przyznanie się do winy oraz przeproszenie za swój czyn i wyrażenie skruchy. Wyrok można również pomniejszyć w przypadku dobrowolnego poddania się karze. Można to zrobić składając odpowiedni wniosek w procesie przygotowawczym, gdy prokurator nie złożył jeszcze aktu oskarżenia. Strony ustalają wówczas polubowny wyraz kary, a jeśli ustalenia będą zgodne, prokurator wystąpi do sądu jedynie o wydanie wyroku skazującego. Unikamy w ten sposób rozprawy i ryzyka wyższej kary. 

Istnieje również możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Dzieje się tak wówczas, gdy okoliczności nie budzą wątpliwości, szkodliwość czynu jest niska lub sprawca nie był wcześniej karany. Taki wniosek również można złożyć na etapie przygotowawczym. Tu też brany jest szereg okoliczności tj. np sytuacja rodzinna i zawodowa, przyznanie i skrucha oskarżonego itp.,  które mogą wskazywać, że sprawca nie popełni wykroczenia ponownie. Stosując takie warunkowe umorzenie sąd nie ma obowiązku orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, gdyż ma możliwość orzec krótszy okres niż 3 lata lub całkowicie odstąpić od wymierzenia kary. 

Sprawy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu są bardzo częste. Spotykamy się z nimi również w mediach. W związku z powszechnością takich zachowań sądy przeważnie uważają takie czyny jako szkodliwe społecznie i orzekają takie kary, które dadzą społeczeństwu przykład, że nie warto naśladować sprawców. Pomimo tego, że prawie każdy z nas może spotkać się z taką sytuacją, warto skorzystać z usług adwokata do spraw karnych np. poprzez stronę https://kancelariaea.pl/prawo-karne-sprawy-karne/

Taki adwokat do spraw karnych może pomóc nam nie tylko wywalczyć mniejszą karę na samej rozprawie, ale także może być pomocny przy składaniu wniosków o umorzenie lub dobrowolnego poddania się każe. Prawo karne bowiem może okazać się trudne do interpretacji samodzielnej. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.