Wiadomości z Zabrza

Dla kogo uprawnienia na f-gazy i jak je zdobyć?

 • Dodano: 2018-12-27 12:00, aktualizacja: 2019-02-01 10:55

Wraz z wejściem w życie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO (tzw. ustawa f-gazowa) z 15 maja 2015 roku, wszystkie osoby, pracujące z f-gazami muszą posiadać stosowny certyfikat. Dowiedz się, czy również w Twoim przypadku konieczne jest jego posiadanie oraz sprawdź, w jaki sposób uzyskać można certyfikat.
 

Uprawnienia na f-gazy – dla kogo obowiązkowe?

F-gazy to syntetyczne czynniki chłodnicze z grupy gazów fluorowanych. Są one gazami cieplarnianymi – z tego też względu, Unia Europejska wprowadziła szereg regulacji, mających na celu zmniejszenie ich emisji do atmosfery, co ma na celu powstrzymanie niszczenia warstwy ozonowej. Obecne przepisy wymagają m.in. rejestracji urządzeń zawierających f-gazy. Ponadto, wszystkie osoby fizyczne, wykonujące prace przy urządzeniach i instalacjach z f-gazami, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Certyfikaty muszą posiadać również przedsiębiorstwa. Gdzie wykorzystuje się f-gazy i kogo dotyczą przepisy dotyczące certyfikacji? Lista jest długa – gazy fluorowane to powszechnie stosowany czynnik chłodniczy, który znaleźć można m.in. w:

 • ruchomych urządzeniach klimatyzacyjnych,

 • samochodach-chłodniach,

 • stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych,

 • pompach ciepła,

 • stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej i w gaśnicach,

 • rozdzielnicach elektrycznych, rozdzielnicach wysokiego napięcia.
   

Do prac, wymagających posiadanie certyfikatu, zalicza się instalowanie, konserwację, serwisowanie, naprawy oraz likwidację wymienionych wyżej urządzeń i instalacji. W przypadku osób, wykonujących prace przy urządzeniach klimatyzacyjnych w niektórych pojazdach silnikowych (do przewozu osób, mających nie więcej niż 8 miejsc poza siedzeniem kierowcy oraz pojazdów do przewozu ładunków o masie poniżej 3,5 t), nie jest konieczne posiadanie certyfikatu – wystarczy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu f-gazy.
 

Rodzaje certyfikatów na f-gazy

Uprawnienia na f-gazy w przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła dzielą się na 4 kategorie.

Kategorie I i II obejmują sprawdzanie, instalację, konserwację lub serwisowanie urządzeń stacjonarnych oraz odzysk gazów fluorowanych z urządzeń stacjonarnych i ruchomych. Kategoria I obejmuje szerszy zakres uprawnień, m.in. jej posiadacz może instalować i serwisować urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła bez ograniczeń.

Kategoria III obejmuje odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, z kolei kategoria IV obejmuje sprawdzanie pod kątem wycieków tychże urządzeń.

Wyróżnia się również osobne kwalifikacje w kategoriach:

 • systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice,

 • rozdzielnice elektryczne,

 • rozpuszczalniki.
   

Jak zdobyć certyfikat f-gazowy?

By uzyskać uprawnienia do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach, zawierających gazy fluorowane, należy zdać egzamin w jednym z akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego centrów szkoleń – tylko pisemne potwierdzenie zdania egzaminu w uprawnionej do tego jednostce umożliwia uzyskanie w UDT certyfikatu f-gazowego. Egzamin składa się z części teoretycznej, obejmującej zagadnienia z zakresu obowiązujących przepisów, oraz z części praktycznej, do której przystąpić można jedynie po zdaniu teorii.

By otrzymać certyfikat, po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek do UDT i dołączyć do niego:

 • oryginał dokumentu, potwierdzającego zdanie egzaminu,

 • dowód wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku.


Źródło: Artykuł sponsorowany

Komentarze (1)    dodaj »

 • Panpierwszy

  Pytanie do redakcji, czy w firmie produkującej urządzenia klimatyzacyjne do autobusu, które napełnianie jest czynnikiem r134a w ilości powyżej 5kg takie szkolenie powinno być wymagane??

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.