Wiadomości z Zabrza

Zabrze. Miasto dla inwestorów

  • Dodano: 2012-11-12 16:00

Zabrze to miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), zamieszkałe przez 182 145 mieszkańców, należy do grona pięciu największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa śląskiego.

 
Przemysłowy charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu.
 
W mieście działają znane i cenione, także poza granicami kraju ośrodki naukowe:

1. Centrum Chemii Polimerów PAN,
2. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z:

    - Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”,
    - Instytutem Protez Serca,
    - Pracowniami:

  • Pracownia Sztucznego Serca
  • Pracownia Biologicznej Zastawki Serca
  • Pracownia Biocybernetyki
  • Pracownia Biotechnologii

3. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
4. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,
5. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
6. Śląskie Centrum Chorób Serca,
7. Wydziały dwóch śląskich uczelni:

    - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
    - Politechniki Śląskiej.
Zabrze niegdyś postrzegane jako przemysłowe, obecnie staje się miastem usług i turystyki przemysłowej. Jego charakter określają dziś podziemne skanseny „Królowa Luiza” i „Guido”. Polska Organizacja Turystyczna w 2003 roku przyznała miastu certyfikat za turystyczny produkt roku p.n. „Zabrze – miastem turystyki przemysłowej”.
 
Szeroką ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną prezentują:
 
1. Filharmonia Zabrzańska,
2. Teatr Nowy,
3. Dom Muzyki i Tańca,
4. Multikino,
5. Muzeum Miejskie,
6. Miejski Ośrodek Kultury,
7. Muzeum Górnictwa Węglowego,
8. rozbudowana sieć bibliotek,
9. miejskie kino Roma,
10. samorządowa telewizja,
11. kluby sportowe:
      - Górnik Zabrze,
      - Gwarek,
      - Sparta,
      - Walka Makoszowy,
      - Pogoń Zabrze
12. Hala Widowiskowo-Sportowa,
13. Kąpielisko Leśne,
14. Miejski Ogród Botaniczny
 
Zabrze posiada znaczną powierzchnię terenów zielonych, które zajmują aż 62 % jego powierzchni.
 
Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu planowanego skrzyżowania autostrad A-1 i A-4 oraz połączeniu z Drogową Trasą Średnicową, szczególnie atrakcyjnie jawią się tereny gminne przeznaczone pod inwestycje położone w obrębie miasta. Tereny te posiadają dużą powierzchnię, co umożliwia lokowanie nawet największych inwestycji. Miasto aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując im m.in. poręczenia kredytowe na tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Zabrze realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z budową sieci kanalizacji i wodociągów, współfinansowaną przez Fundusz Spójności w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.
 
Niezwykle istotny dla miasta jest program rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych obejmujący ponad 600 ha gruntów po przemyśle ciężkim.
 
Wśród istotnych trwających i planowanych zabrzańskich inwestycji znajduje się także:
 
1. budowa drogi „Nowopaderewskiego”, łączącej autostradę A-4 z DTŚ,
2. budowa drogi „Nowopiłsudskiego”
3. budowa Centrum Przesiadkowego
4. Udostępnienie dla ruchu turystycznego Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach projektu Zabrze Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
5. budowa nowego stadionu Górnika Zabrze
6. budowa nowej dzielnicy mieszkaniowej „Nowe Miasto”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również