Wiadomości z Zabrza

Zabrze: 5 przypadków przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h

  • Dodano: 2020-11-20 07:00, aktualizacja: 2020-11-20 07:04

Zabrzańscy policjanci z wydziału ruchu drogowego cały czas kontrolują prędkość, z jaką poruszają się kierowcy na drogach Zabrza. W wyniku trwających w środę kontroli ujawnili 5 przypadków przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Kierujący utracili swoje prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Przepis ruchu drogowego nakazujący zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy kierowcy, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o więcej, niż 50 km/h obowiązuje od 18 maja 2015 roku. Przepis ten ma na celu zniechęcenie kierujących do niebezpiecznej jazdy. Niestety policjanci dbający o bezpieczeństwo na drogach Zabrza w dalszym ciągu ujawniają przypadki przekraczania prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym przez piratów drogowych. Wczoraj aż w pięciu przypadkach kontrola prędkości zakończyła się  zatrzymaniem prawa jazdy.

W art. 135 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" zostały wymienione przypadki, kiedy policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy, m. in. kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu bądź środków działających podobnie do alkoholu, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym czy przewożenie nadmiernej ilości pasażerów.

Cytowany przepis dopuszcza też zatrzymanie przez policjanta prawa jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzeniaże kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdówZatrzymanie dokumentu uzasadnione jest koniecznością wykonania przyszłego orzeczenia o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów oraz wyeliminowania z ruchu drogowego tych kierowców, którzy swoim zachowaniem zagrażają jego bezpieczeństwu. Pokwitowanie wydane za zatrzymany dokument uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Policja przekazuje prawo jazdy, nie później niż w ciągu 7 dni, zgodnie z właściwością do Sądu lub Prokuratury.

Najczęstsze wykroczenia, za które policjanci zatrzymują prawo jazdy to:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu,
  • omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • wjazd na skrzyżowanie podczas nadawania czerwonego sygnału świetlnego,
  • spowodowanie kolizji drogowej.

Wyżej wymienione wykroczenia mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjant odstępuje wówczas od postępowania mandatowego i po zatrzymaniu prawa jazdy, przekazuje je wraz z całością materiałów do Sądu właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Sąd podejmuje decyzję, czy uprawnienia do kierowania pojazdami należy zatrzymać i na jaki okres. Decyduje również o wymiarze kary za dane wykroczenie.

Wydanie orzeczenia przez Sąd lub prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy i w konsekwencji orzeczenie sądowego zakazu kierowania pojazdami, zazwyczaj ma niebagatelny wpływ na dalsze życie kierowcy.. Zatrzymanie prawa jazdy osobie, która zawodowo zajmuje się kierowaniem pojazdami, może doprowadzić do utraty przez nią pracy. Utrata pracy, a co za tym idzie - dochodów, powoduje pogorszenie statusu materialnego. Wykluczenie społeczne i wstyd to kolejne możliwe konsekwencje. Niejednokrotnie niepowodzenia osobiste prowadzą też do konfliktów rodzinnych oraz społecznych, a co za tym idzie rozluźnienia więzi międzyludzkich.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również