Wiadomości z Zabrza

XXXIII sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

 • Dodano: 2021-05-18 07:45, aktualizacja: 2021-05-18 08:03

17 maja o godz. 14.00, rozpoczęła  się XXXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i miała charakter zdalny. Jej przebieg odbył się za pomocą systemu informatycznego.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2021;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
 3. zmiany uchwały XXIV/316/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10;
 4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. zmiany uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”;
 8. nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg;
 9. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie projektów statutów dzielnic w Zabrzu;
 10. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Śródmieście i nadania jej statutu;
 11. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Poremba i nadania jej statutu;
 12. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Skłodowskiej-Curie i nadania jej statutu;
 13. niewyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze;
 14. nadania imienia deptakowi na terenie miasta Zabrze w dzielnicy Rokitnica.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.