Wiadomości z Zabrza

XXXII sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

 • Dodano: 2021-04-07 07:00, aktualizacja: 2021-04-07 07:29

We wtorek, 13 kwietnia, o godz. 14.30, rozpocznie się XXXII sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. wyłączenia publicznego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 2. likwidacji publicznego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu;
 3. wyłączenia publicznego X Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu z Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu;
 4. likwidacji publicznego X Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu;
 5. wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej Nr 5 w Zabrzu z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 6. likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 5 w Zabrzu;
 7. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu;
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Makoszowskiej w Zabrzu”;
 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej – ETAP I;
 10. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gliwicach;
 11. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 12. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Zabrze udziałów w spółce Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
 13. wzniesienia pomnika upamiętniającego postać kpt. Roberta Oszka;
 14. wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na rok 2021;
 15. skargi nr BK.1510.4.2021 na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 16. apelu do Prezydenta Zabrza o zwolnienie mieszkańców z opłaty za ciepło w związku z awarią w elektrociepłowni Fortum Power and Heat Polska w Zabrzu za okres awarii oraz o przyznanie rekompensaty za korzystanie z alternatywnych źródeł ciepła podczas przerwy w dostawie ciepła.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.