Wiadomości z Zabrza

XXVIII sesja Rady Miasta Zabrze 2018 - 2023

  • Dodano: 2020-12-16 06:45, aktualizacja: 2020-12-15 07:46

W poniedziałek, 21 grudnia, o godz. 12.00, rozpocznie się XXVIII sesja Rady Miasta Zabrze.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny.

Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:
1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048; 

3) budżetu miasta Zabrze na 2021 rok: a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką;

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

c. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Zabrze na temat opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

d. dyskusja i głosowanie;

4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048; 

5) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.; 

6) wyznaczenia aglomeracji Zabrze; 

7) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zabrze na lata 2021-2025; 

8) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zabrze; 

9) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu w Parku im. Powstańców Śląskich; 

10) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Szczecińskiej; 

11) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Osiedleńczej; 

12) zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy granicy z Rudą; 

13) przyjęcia  „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze”; 

14) zwrócenia się do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu z wnioskiem o udostępnienie radnym Rady Miasta Zabrze akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Zabrzu za sygn. akt PR Ds 463.2020, PG – 2026/2020.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.