Wiadomości z Zabrza

XLVIII sesja Rady Miasta Zabrze

 • Dodano: 2022-03-31 06:45, aktualizacja: 2022-03-31 06:48

W piątek (1 kwietnia), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Zabrze.

Początek posiedzenia – godz. 15.00.

Sesja przebiegnie według następującego porządku obrad:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048;
 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Anny w Zabrzu nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Czołgistów;
 4. przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zabrzu, ul. Olchowa 2;
 5. przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Wacława Karczewskiego 10, 41-806 Zabrze na adres: ul. Olchowa 2, 41-806 Zabrze;
 6. nadania II Liceum Ogólnokształcącemu w Zabrzu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu imienia Wojciecha Kilara;
 7. zaliczenia dróg ul. gen. Stanisława Dąbka, ul. gen. Bronisława Ducha, ul. Złotej, drogi położonej na północ od ul. Handlowej i drogi położonej na południe od ul. Handlowej zlokalizowanych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
 8. Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024;
 9. określenia  i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022;
 10. przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów na terenie Miasta Zabrze na rok 2022;
 11. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 13. zmiany uchwały nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości;
 14. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
 15. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 16. zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.