Wiadomości z Zabrza

XLVIII sesja Rady Miasta Zabrze

 • Dodano: 2022-03-31 06:45, aktualizacja: 2022-03-31 06:48

W piątek (1 kwietnia), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Zabrze.

Początek posiedzenia – godz. 15.00.

Sesja przebiegnie według następującego porządku obrad:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048;
 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Anny w Zabrzu nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Czołgistów;
 4. przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zabrzu, ul. Olchowa 2;
 5. przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Wacława Karczewskiego 10, 41-806 Zabrze na adres: ul. Olchowa 2, 41-806 Zabrze;
 6. nadania II Liceum Ogólnokształcącemu w Zabrzu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu imienia Wojciecha Kilara;
 7. zaliczenia dróg ul. gen. Stanisława Dąbka, ul. gen. Bronisława Ducha, ul. Złotej, drogi położonej na północ od ul. Handlowej i drogi położonej na południe od ul. Handlowej zlokalizowanych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
 8. Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024;
 9. określenia  i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022;
 10. przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów na terenie Miasta Zabrze na rok 2022;
 11. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 13. zmiany uchwały nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości;
 14. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
 15. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 16. zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również