Wiadomości z Zabrza

Współpraca na rzecz przedsiębiorców

  • Dodano: 2013-02-15 17:15, aktualizacja: 2013-02-15 20:05
15 lutego w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które mieści się w budynku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ul. K. Miarki 8 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Efektem będą wspólne działania na rzecz przedsiębiorców, którzy od 18 lutego będą mogli załatwić swoje sprawy w jednym miejscu.
 
 
Dokument o współpracy podpisali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Alina Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Alina Dudek, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Beata Kwiatkowska, I zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego. Są to instytucje, w których przedsiębiorcy mogą dokonać formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Strony porozumienia oświadczają, że za swój cel uznają współpracę na zasadach partnerskich, w wyniku której przedsiębiorcy będą mogli w jak najkrótszym czasie, w jednym dokonać wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta. Od 18 lutego w siedzibie ZCRP pracować będą przedstawiciele tych instytucji. Dla przedsiębiorców oznacza to, iż swoje sprawy będą mogli załatwić w jednym miejscu.
 
POWIATOWY URZĄD PRACY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
- Zapewnienia ciągłej obsady jednego stanowiska w godzinach otwarcia Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez oddelegowanie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, w następujących dniach i godzinach: poniedziałek 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
- Obsługi przedsiębiorców w następujących czynnościach:
• informowanie o aktualnie realizowanych przez PUP Zabrze projektach nt. przedsiębiorczości, przedsiębiorstw, kierowanych do pracodawców i osób bezrobotnych,
• informowanie przyszłych przedsiębiorców o możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych i różnych formach finansowania,
• informowanie o możliwościach tworzenia nowych stanowisk pracy tzw. refundacja kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON,
• informowanie o możliwościach zrealizowania stażu zawodowego
u pracodawców dla osoby bezrobotnej,
• informowanie o możliwościach składania ofert pracy w PUP Zabrze,
• informowanie o aktualnych wydarzeniach w zakresie rynku pracy, śledzenie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
• realizacja projektów kierowanych do przedsiębiorstw,
• uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach grup roboczych, spotkaniach informacyjnych i podobnych.
• propagowanie zakładania własnej działalności gospodarczej
w szczególności przez osoby niepełnosprawne,
• aktywne działanie na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz zapobieganiu bezrobociu.
- Codziennego odbierania dokumentów przyjętych w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przez pracownika PUP.
 
URZĄD SKARBOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO
- Zapewnienia obsady jednego stanowiska w poniedziałek, środę
i czwartek w godzinach od 11.00-15.00 poprzez oddelegowanie pracowników z Urzędu Skarbowego w Zabrzu do Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz poprzez zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z wyznaczonym do kontaktu pracownikiem Urzędu Skarbowego pod numerem wyłącznie przeznaczonym do kontaktu pomiędzy Urzędem a Izbą.
- Obsługi przedsiębiorców w następujących czynnościach:
• udzielanie informacji w zakresie wypełniania wniosków Urzędu Skarbowego,
• zakładanie profilu zaufanego,
• przyjmowanie przedsiębiorców w sprawach dotyczących rejestracji, zmian i likwidacji działalności gospodarczej
z zakresu właściwości rzeczowej Urzędu Skarbowego,
• udzielanie informacji o zasadach wypełniania oraz wydawanie i przyjmowanie druków identyfikacyjnych: NIP-2, NIP-7,
• udzielanie podstawowych informacji z zakresu zasad rejestracji w podatku VAT,
• udzielanie podstawowych informacji o formach opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych,
• przyjmowanie innych informacji, oświadczeń i formularzy związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem działalności gospodarczej np. PIT-16, VAT-Z,
 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
- Zapewnienia ciągłej obsady jednego stanowiska w godzinach otwarcia Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez oddelegowanie pracowników z Inspektoratu ZUS
w Zabrzu, w następujących dniach i godzinach: poniedziałki
7:30 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.
- Obsługi przedsiębiorców w następujących czynnościach:
• informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą,
• udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom
w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny, przyjmowanie formularzy.
- Codziennego odbierania dokumentów przyjętych w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przez pracownika ZUS.
 
URZĄD MIEJSKI ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
- Udostępnienia jednego stanowiska pracy dla każdej instytucji.
- Zapewnienia wyposażenia stanowiska pracy w niezbędny sprzęt,
a w szczególności: podstawowe wyposażenie biurowe, zestaw komputerowy, telefon, łącze internetowe oraz ogólnodostępną drukarkę.
- Utrzymania gotowości pracy użytkowanego na stanowisku pracy sprzętu poprzez zapewnienie obsługi gwarancyjnej, serwisowej
i zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne.
- Pokrycia kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem stanowiska pracy.
 
Przypomnijmy, że celem ZCRP działającego od początku bieżącego roku jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego, nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami z otoczenia biznesu, tworzenie programów promujących rozwój przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również