Wiadomości z Zabrza

Urząd Miejski w Zabrzu po raz kolejny spełnił najwyższe standardy jakości

  • Dodano: 2021-09-23 07:45, aktualizacja: 2021-09-23 08:01

Od 8 do 11 czerwca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu został przeprowadzony audyt ponownej certyfikacji, oceniający funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością pod kątem stałego spełniania wymagań określonych w normie PN-EN ISO 9001:2015-10. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, czego rezultatem jest przyznanie certyfikatu jakości w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej na okres kolejnych trzech lat.

Właściwe wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością pozwala organizacji na zrównoważony rozwój i tym samym zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron: mieszkańców, klientów i pracowników, którzy chcą otrzymywać jak najwyższą jakość usług. Narzędziem ułatwiającym działania w tym kierunku jest norma ISO 9001:2015, wprowadzająca wyraźne wskazówki odnośnie tworzenia systemów zarządzania jakością.

Urząd Miejski w Zabrzu z certyfikatem

Uzyskanie certyfikatu to potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w normie, a także forma uznania dla wysiłku włożonego we wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto certyfikat ISO 9001 stanowi zapewnienie, że w organizacji usługi świadczone są na jak najwyższym poziomie.

Urząd Miejski w Zabrzu utrzymuje oraz dąży do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zdefiniowanymi procesami i dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.

- Konsekwentnie zmierzamy w stronę drugiego człowieka, tworząc profesjonalny wizerunek urzędu jako organizacji merytorycznej, otwartej i uczącej się, wyznaczającej nowe kierunki w zakresie obsługi klienta, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku w granicach określonych przepisami prawa - przekazuje Urząd Miejski w Zabrzu.

Od 2008 roku nieprzerwanie Urząd Miejski w Zabrzu posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Urząd Miejski w Zabrzu po raz kolejny spełnił najwyższe standardy jakości / fot. UM Zabrze

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.