Wiadomości z Zabrza

Tytani Społeczni Zabrza 2020 - plebiscyt

  • Dodano: 2021-03-01 08:00, aktualizacja: 2021-03-01 08:18

W przeddzień Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, przypadającego 27 lutego, w zabrzańskim Ratuszu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Tytani Społeczni Zabrza 2020. Głosami zabrzańskich organizacji pozarządowych tytuł Tytana Społecznego Zabrza 2020 r. w kategorii „Organizacja pozarządowa roku 2020” otrzymała Fundacja Pomost.

W tym roku plebiscyt miał na celu uhonorowanie organizacji pozarządowej, która pomimo pandemii COVID-19 podejmuje istotne i zróżnicowane wyzwania społeczne oraz działania na rzecz zabrzańskiej społeczności lokalnej.

Idea plebiscytu

Idea plebiscytu Tytani Społeczni Zabrza narodziła się w Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Głównym celem konkursu jest uhonorowanie organizacji pozarządowej podejmującej istotne i zróżnicowane wyzwania i inicjatywy społeczne. Zgłoszeń do plebiscytu dokonywać mogą tylko organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na terenie miasta Zabrza.

– Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców, w 2020 r. organizacje pozarządowe zrealizowały zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji ze środków miejskich w wysokości ok. 10,5 mln zł – przypomniała podczas uroczystego wręczenia statuetki Tytana Społecznego Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta.

Okolicznościowa statuetka Tytana Społecznego Zabrza została wykonana przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA w Zabrzu, gdzie realizuje się zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W Zabrzu zarejestrowanych jest 370 organizacji pozarządowych. W ub. roku ok. 130 zrealizowało zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji ze środków miejskich w wysokości ok. 10,5 mln zł. 

Tegoroczny laureat plebiscytu “Tytani Społeczni Zabrza 2020” – Fundacja Pomost z Zabrza, jako kontynuator działalności Stowarzyszenia pod tą samą nazwą, jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji pozarządowych na Śląsku. Od 2012 roku realizuje szereg działań dotyczących szeroko rozumianej reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie byłych więźniów.

Fundacja Pomost

Fundacja prowadzi grupy wsparcia i zajęcia profilaktyczne na terenie jednostek penitencjarnych oraz ośrodek readaptacyjny (SOR) dla byłych osadzonych w Zabrzu, w tym także punkt konsultacyjny dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. SOR działa całodobowo, praca z Podopiecznymi podejmowana jest przez wykwalifikowany zespół specjalistów readaptacji, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, trenerów, z użyciem m.in. metody społeczności korekcyjnej oraz metody towarzyszenia indywidualnego specjalisty readaptacji. 

Ważnym elementem działalności Fundacji Pomost jest tworzenie ekosystemu pomocowego. Z inicjatywy Fundacji powstał zespół interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli Fundacji Pomost, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz kuratorów, którego celem jest objęcie Podopiecznych kompleksowym wsparciem. 

Fundacja współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach wdrożenia modelowej pracy z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne, opartej na teoretycznym komplecie innowacyjnych narzędzi wypracowanych przez naukowców KUL. W ramach sprofesjonalizowania pomocy oraz przełożenia praktyki na teorię, fundacja jako partner wraz z miastem Zabrze (lider: Fundacja Rozwoju KUL) realizowała projekt ,,Employment Bridge to the future” , który realizowany był z PO WER. Projekt zakładał wypracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania mającego na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej więźniów i zakończył się sukcesem, co potwierdza otrzymana
z Centrum Projektów Europejskich rekomendacja. 

W 2019 roku wspólnie z Fundacją Rozwoju KUL Fundacja podpisała porozumienie z Miastem Zabrze, reprezentowanym przez Panią Prezydent Małgorzatę Mańka-Szulik oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego na rzecz rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego. 

W 2020 roku Fundacja Pomost była jednym z inicjatorów zespołu roboczego ds. Włączenia społecznego i readaptacji, w ramach którego wypracowano szereg rekomendacji praktycznych dla umożliwienia zainicjowania, rozwijania oraz wdrożenia innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej, rynku pracy, readaptacji skierowanych do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwotnie w skład zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Służby Więziennej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacji Synergium, Fundacji Pomost, Centrum Projektów Europejskich oraz Urzędu Miasta Zabrze. 

W 2020 roku także Fundacja Pomost wraz z Fundacją Synergium przy ścisłej współpracy z KUL powołała Instytut Readaptacji, którego zadaniem jest szkolenie specjalistów readaptacji oraz wdrażanie kolejnych ośrodków readaptacji na terenie całego kraju. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również