Wiadomości z Zabrza

Skazani z Zakładu Karnego w Zabrzu zdobyli zawód z POWER-em

  • Dodano: 2020-10-19 08:00, aktualizacja: 2020-10-18 19:24

Elektrycy to jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. W zabrzańskiej jednostce umiejętności w tym fachu zdobyło 12 skazanych podczas kursu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. To resocjalizacja poprzez naukę i pracę.

Skazani zdobywają kwalifikacje zawodowe, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie podczas odbywania kary, a po opuszczeniu zakładu karnego pozwolą im szybko odnaleźć się na rynku pracy i uczciwie zarabiać na życie.

Z prądem

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu umożliwili kolejnym skazanym zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych podczas kursu realizowanego w ramach POWER. Tym razem 12 recydywistów szkoliło się w zawodzie elektryka. Pod nadzorem zabrzańskich funkcjonariuszy oraz doświadczonego instruktora kursanci wymienili starą instalację elektryczną w pomieszczeniu gospodarczym. Kurs zakończył się egzaminem. Absolwenci otrzymają uprawnienia SEP do 1 kwV. Dzięki nim będą mogli legalnie wykonywać prace związane z eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Korzyści ze szkolenia są podwójne. Osadzeni zdobyli kwalifikacje w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy i wykonali nową instalację elektryczną, która zwiększa bezpieczeństwo i funkcjonalność pomieszczeń w  jednostce.

Praca na pierwszym planie

Do udziału w kursach zawodowych funkcjonariusze kierują przede wszystkim skazanych, którzy w większości zakończyli swoją edukację na szkole podstawowej i nie mają wyuczonego zawodu. 

Brak kwalifikacji zawodowych i co się z tym wiąże trudności ze znalezieniem pracy niejednokrotnie były przyczyną pogłębiającego się wykluczenia społecznego i  wejścia w konflikt z prawem – wyjaśnia ppor. Katarzyna Jabłońska, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu - Praca jest bowiem jedną z pierwszoplanowych aktywności człowieka, stanowi wyznacznik miejsca jakie zajmuje w społeczeństwie. Pozwala na zaspokojenie ważnych dla człowieka  potrzeb tj: przynależności do grupy, uznania społecznego, samorealizacji, ale także potrzeb materialnych. Praca zatem oddziałuje na wyznawane przez jednostkę wartości, na jej stosunek do samej siebie, do otaczającej ją rzeczywistości społecznej. Dlatego też w procesie resocjalizacji Służba Więzienna tak duży nacisk kładzie na działania mające na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób odbywających karę pozbawienia wolności – podkreśla.

Zwiększamy potencjał

Skazani podczas kursu zawodowego, poza wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu, uczą się także metod aktywnego poruszania się po rynku pracy, zasad udzielania pomocy przedmedycznej oraz przepisów BHP. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią im powrót do społeczeństwa oraz odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Zwiększa się także ich szansa na zatrudnienie już podczas odbywania kary. Projekt zakłada, że co najmniej ponad połowa skazanych tj. 56% po ukończeniu szkolenia zostanie skierowana do pracy zarówno na terenie jednostki jak i poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta.

To jeszcze nie koniec

Wprawdzie epidemia koronawirusa utrudnia codzienne funkcjonowanie i prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych, jednak Zakład Karny się nie poddaje. Od początku roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie jednostki zrealizowano 3 kursy: brukarza, ogrodnika i elektryka. Aktualnie 12 skazanych uczestniczy w kursie technologa robót wykończeniowych. Łącznie nowe kwalifikacje zdobędzie 48 osób odbywających karę. Podczas zajęć oczywiście nie zapomina się o bezpieczeństwie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w małych grupach  lub na powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W Zakładzie Karnym w Zabrzu podczas kilkuletniej realizacji Programu POWER przeprowadzono kilkadziesiąt szkoleń, dzięki którym 324 skazanych uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe. Kursy w 84,28% są finansowane ze środków unijnych (EFS).

Skazani z Zakładu Karnego w Zabrzu zdobyli zawód z POWER-em

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.