Wiadomości z Zabrza

Przyznano dotacje w dziedzinie polityki społecznej

  • Dodano: 2024-04-03 08:30, aktualizacja: 2024-04-03 08:52

Wczoraj w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wręczyła symboliczne tablice informacyjne dotyczące udzielonych przez Miasto Zabrze dotacji na rok 2024. Łączna wartość dofinansowań wyniosła ponad 2,5 mln zł (2 mln 56 tys. 622 zł), a kwota ta została podzielona na piętnaście podmiotów.

W spotkaniu udział wzięli także: naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Czesława Winiecka oraz przedstawiciele organizacji, które otrzymały dotacje – stowarzyszeń i fundacji działających na terenie naszego miasta.

Dofinansowania otrzymało łącznie 27 projektów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum  im. Matki Teresy (opieka paliatywna nad chorymi i pomoc ich rodzinom)
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach (schronienie dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych zdolnych do samoobsługi)
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie  (zapewnienie pomocy w wychodzeniu z bezdomności etap III (kobiety i matki z dziećmi). Mieszkania treningowe)
Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć” –  (zapewnienie pomocy w wychodzeniu z bezdomności etap III (kobiety i mężczyźni). Mieszkanie treningowe)
Stowarzyszenie na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Rodzin Do Społeczeństwa „Żyj i Daj Żyć” (wydawanie żywności potrzebującym Kromka Chleba)
Stowarzyszenie na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Rodzin Do Społeczeństwa „Żyj i Daj Żyć” (profilaktyka osób uzależnionych i ich rodzin)  
Śląski Oddział Okręgowy PCK (usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania)
Śląski Oddział Okręgowy PCK  (edukacja w zakresie zdrowia i jego ochrony)
Caritas Diecezji Gliwickiej  (usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych)
Caritas Diecezji Gliwickiej – Dzienny Dom Pobytu Rodzina (przygotowywanie, wydawanie, dostarczanie posiłków dla osób starszych, niesamodzielnych)
Caritas Diecezji Gliwickiej – Dzienny Dom Pobytu Rodzina (prowadzenie i wspieranie działalności dziennych domów pobytu dla osób starszych)
Obywatelski Ruch Bezrobotnych w Zabrzu Stowarzyszenie Śląskie (pozyskiwanie i wydawanie żywności osobom potrzebującym)
Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski (świetlica dla dzieci i młodzieży)
Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SPLOT-SPORT (świetlica dla dzieci i młodzieży)
Fundacja "Betlehem Dom Chleba" (świetlica dla dzieci i młodzieży)
Fundacja "Betlehem Dom Chleba" (wspieranie rodziny w prawidłowym wychowaniu dzieci)
Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pod nazwą RAZEM (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pod nazwą RAZEM  (prowadzenie i wspieranie działalności dziennych domów pobytu dla osób starszych)
Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pod nazwą RAZEM (promocja i organizacja wolontariatu)
Fundacja Twój Everest (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
Fundacja Twój Everest  (Mediacje-programy profilaktyczne w zakresie uzależnień kierowane do młodzieży)
Fundacja Twój Everest (Thriatlon-profilaktyka zintegrowana w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym związanym między innymi z alkoholem i narkotykami)
Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Nowe Życie"  (profilaktyka i praca z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin służące rozwiązywaniu problemów uzależnień)
Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom” (programy profilaktyczne w zakresie uzależnień kierowane do młodzieży)
Klub Jeździecki Maciejówka MOSiR Zabrze (profilaktyka zintegrowana w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym związanym między innymi z alkoholem i narkotykami)
Klub Jeździecki Maciejówka MOSiR Zabrze (ferie dla dzieci i młodzieży).
Przyznano dotacje w dziedzinie polityki społecznej / fot. UM Zabrze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również